Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    26/11/2007 ΚΥΠΡ HSBC Overweight 0 15 11,6 29,31% 0 0,00%
    26/11/2007 ΟΤΕ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 26,5 26,5 25 6,00% 13,78 92,31%
    23/11/2007 ΕΤΕ HSBC Overweight Overweight 48 48 41,12 16,73% 3,02 1489,40%
    23/11/2007 ΤΤ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 17 17 11,96 42,14% 0 0,00%
    22/11/2007 ΦΡΛΚ HSBC Overweight Overweight 31,3 31,3 23,6 32,63% 5,8 439,66%
    14/11/2007 ΣΑΡ HSBC Overweight Overweight 13,1 13,1 13 0,77% 9,04 44,91%
    14/11/2007 ΦΟΡΘ HSBC Overweight Overweight 14 14 11,1 26,13% 0,4 3400,00%
    13/11/2007 ΜΠΕΛΑ HSBC Overweight Overweight 29,5 29,5 24,96 18,19% 19,27 53,09%
    12/11/2007 ΜΕΤΚ HSBC Overweight Overweight 20,5 20,5 16,28 25,92% 0 0,00%
    12/11/2007 ΜΥΤΙΛ HSBC Overweight Overweight 42,7 42,7 38,38 11,26% 10,07 324,03%
    06/11/2007 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Underweight 16 29 26,5 9,43% 4,196 591,13%
    06/11/2007 ΤΙΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 40 35,4 31,8 11,32% 0 0,00%