Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    26/1/2009 ΚΥΠΡ HSBC Overweight Overweight 4,5 4,5 2,33 93,13% 0 0,00%
    13/1/2009 ΟΤΕ HSBC Overweight Overweight 16,5 16,5 12,5 32,00% 13,8 19,57%
    13/1/2009 ΜΕΤΚ HSBC Overweight Overweight 11,8 11,8 6,6 78,79% 0 0,00%
    13/1/2009 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight 5 5 4,04 23,76% 8,27 -39,54%
    13/1/2009 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight 29 29 21 38,10% 11,45 153,28%
    13/1/2009 ΕΤΕ HSBC Overweight Overweight 20 20 13,32 50,15% 3,026 560,94%
    13/1/2009 ΜΟΗ HSBC Underweight Underweight 7,6 7,3 7,64 -4,45% 20,5 -64,39%
    13/1/2009 ΜΠΕΛΑ HSBC Overweight Overweight 11,3 7 5,04 38,89% 19,18 -63,50%
    13/1/2009 ΔΕΗ HSBC Overweight Overweight 15 17 13,26 28,21% 4,222 302,65%
    08/1/2009 ΑΒΑΞ HSBC Overweight Underweight 5,5 2,2 2,28 -3,51% 0,769 186,09%
    07/1/2009 ΕΧΑΕ HSBC Overweight Overweight 13,5 7,45 5,68 31,16% 4,94 50,81%
    07/1/2009 ΦΟΡΘ HSBC Ουδέτερη Underweight 2,8 0,75 0,77 -2,60% 0,42 78,57%
    05/1/2009 ΕΛΛΑΚΤΩΡ HSBC Overweight Overweight 11,9 6 4,18 43,54% 1,902 215,46%