Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    27/11/2014 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight 12,1 12,5 9,71 28,73% 11,96 4,52%
    24/8/2011 ΤΙΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 17,8 13,8 12,8 7,81% 0 0,00%
    06/7/2011 ΟΤΕ HSBC 8,5 7 4,34 61,29% 13 -46,15%
    18/5/2011 ΙΝΛΟΤ HSBC Overweight Overweight 4,1 3,1 2,28 35,96% 0,38 715,79%
    19/4/2011 ΜΕΤΚ HSBC Overweight Overweight 14 13 9,43 37,86% 0 0,00%
    13/4/2011 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 13 12,8 11,11 15,21% 3,92 226,53%
    29/3/2011 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight 4,5 4,5 3,18 41,51% 7,77 -42,08%
    29/3/2011 ΣΑΡ HSBC Overweight Overweight 5,1 5,1 3,26 56,44% 8,25 -38,18%
    01/3/2011 ΦΡΙΓΟ HSBC Overweight Overweight 11,2 13 10,9 19,27% 0,195 6566,67%
    01/2/2011 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight 5 4,5 3,56 26,40% 7,77 -42,08%
    19/1/2011 ΠΕΙΡ HSBC Underweight Underweight 3,7 1,5 1,67 -10,18% 3,03 -50,50%
    19/1/2011 ΕΥΡΩΒ HSBC Ουδέτερη Υποαπόδοση 4,6 3,2 4,35 -26,44% 0,9 255,56%
    19/1/2011 ΑΛΦΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 5 3,9 4,36 -10,55% 1,896 105,70%
    19/1/2011 ΚΥΠΡ HSBC Overweight Overweight 4,4 3,4 3,18 6,92% 0 0,00%