Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    27/11/2014 ΟΠΑΠ HSBC Overweight Overweight 12,1 12,5 9,71 28,73% 7,86 59,03%
    24/8/2011 ΤΙΤΚ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 17,8 13,8 12,8 7,81% 0 0,00%
    06/7/2011 ΟΤΕ HSBC 8,5 7 4,34 61,29% 12,3 -43,09%
    18/5/2011 ΙΝΛΟΤ HSBC Overweight Overweight 4,1 3,1 2,28 35,96% 0,115 2595,65%
    19/4/2011 ΜΕΤΚ HSBC Overweight Overweight 14 13 9,43 37,86% 0 0,00%
    13/4/2011 ΔΕΗ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 13 12,8 11,11 15,21% 3,916 226,86%
    29/3/2011 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight 4,5 4,5 3,18 41,51% 11 -59,09%
    29/3/2011 ΣΑΡ HSBC Overweight Overweight 5,1 5,1 3,26 56,44% 8,41 -39,36%
    01/3/2011 ΦΡΙΓΟ HSBC Overweight Overweight 11,2 13 10,9 19,27% 0,102 12645,10%
    01/2/2011 ΤΕΝΕΡΓ HSBC Overweight Overweight 5 4,5 3,56 26,40% 11 -59,09%
    19/1/2011 ΠΕΙΡ HSBC Underweight Underweight 3,7 1,5 1,67 -10,18% 1,15 30,43%
    19/1/2011 ΕΥΡΩΒ HSBC Ουδέτερη Υποαπόδοση 4,6 3,2 4,35 -26,44% 0,35 814,29%
    19/1/2011 ΑΛΦΑ HSBC Ουδέτερη Ουδέτερη 5 3,9 4,36 -10,55% 0,509 666,21%
    19/1/2011 ΚΥΠΡ HSBC Overweight Overweight 4,4 3,4 3,18 6,92% 0 0,00%