Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    26/11/2014 ΠΕΙΡ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 1,4 1,4 1,3 7,69% 1,14 22,81%
    09/11/2014 ΟΤΕ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 12,8 12,8 9,99 28,13% 11,03 16,05%
    30/6/2014 ΕΤΕ Goldman Sachs Αγορά 0 3,15 2,7 16,67% 1,02 208,82%
    07/4/2014 ΔΕΗ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 10,4 13,4 11,98 11,85% 2,21 506,33%
    19/2/2013 ΟΠΑΠ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 7,3 7,5 7,4 1,35% 6,5 15,38%
    15/9/2011 ΙΝΛΟΤ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 3,5 1,4 1,05 33,33% 0,133 952,63%
    11/7/2011 ΤΤ Goldman Sachs 3 2,5 1,59 57,23% 0 0,00%
    11/7/2011 ΠΕΙΡ Goldman Sachs 1,1 1,05 0,67 56,72% 1,14 -7,89%
    11/7/2011 ΕΤΕ Goldman Sachs 5,5 5,25 3,75 40,00% 1,02 414,71%
    11/7/2011 ΕΥΡΩΒ Goldman Sachs 3,6 3,5 2,21 58,37% 0,3368 939,19%
    11/7/2011 ΑΛΦΑ Goldman Sachs 3,8 3,75 2,61 43,68% 0,61 514,75%
    11/7/2011 ΑΤΕ Goldman Sachs 1,97 1,1 0,65 69,23% 0 0,00%
    11/7/2011 ΚΥΠΡ Goldman Sachs 2,75 2,5 1,07 133,64% 0 0,00%
    09/5/2011 ΟΤΕ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 7,7 7,5 7,27 3,16% 11,03 -32,00%