Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    13/9/2017 ΜΥΤΙΛ Euroxx Overweight Overweight 10,4 12,4 8,48 46,23% 10,1 22,77%
    19/1/2015 ΜΕΤΚ Euroxx Overweight Overweight 15 11,5 8,75 31,43% 0 0,00%
    19/1/2015 ΜΥΤΙΛ Euroxx Overweight Overweight 7,8 8 4,67 71,31% 10,1 -20,79%
    16/4/2014 ΑΡΑΙΓ Euroxx Overweight 0 9,3 7,3 27,40% 8,8 5,68%
    28/3/2014 ΕΧΑΕ Euroxx Overweight Equalweight 8,4 9,3 8,89 4,61% 4,84 92,15%
    28/11/2013 ΕΧΑΕ Euroxx Overweight Overweight 6,7 8,1 7,9 2,53% 4,84 67,36%
    23/8/2013 ΠΕΙΡ Euroxx Equalweight Equalweight 1 1 1,03 -2,91% 3,284 -69,55%
    21/8/2013 ΤΙΤΚ Euroxx Overweight Equalweight 16,4 16,4 14,77 11,04% 0 0,00%
    01/7/2013 ΜΕΤΚ Euroxx Overweight 0 13,3 9,97 33,40% 0 0,00%
    28/8/2012 ΚΥΠΡ Euroxx Overweight Equalweight 0 0 0,173 % 0 0,00%
    12/12/2011 ΙΝΛΟΤ Euroxx Overweight Overweight 11,5 11,4 0,83 1273,49% 0,38 2900,00%
    03/10/2011 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Euroxx Αγορά Αγορά 3,3 4 1,54 159,74% 1,874 113,45%
    28/9/2011 ΜΠΕΛΑ Euroxx Overweight Overweight 4,8 4,8 3,91 22,76% 18,69 -74,32%
    26/9/2011 ΜΠΕΛΑ Euroxx Equalweight Overweight 5,8 4,8 3,89 23,39% 18,69 -74,32%
    06/9/2011 ΕΧΑΕ Euroxx Equalweight Equalweight 6,7 5,2 3,88 34,02% 4,84 7,44%