Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    18/5/2011 ΟΠΑΠ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 18 18 13,42 34,13% 6,3 185,71%
    16/5/2011 ΜΠΕΛΑ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 6,7 6,7 5,35 25,23% 13,27 -49,51%
    03/5/2011 ΟΤΕ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 10,5 10,5 7,6 38,16% 11,43 -8,14%
    01/4/2011 ΜΥΤΙΛ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 6,5 7 5,26 33,08% 5,8 20,69%
    28/3/2011 ΤΙΤΚ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 16 16 17,78 -10,01% 0 0,00%
    24/3/2011 ΕΤΕ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 11,4 8,5 5,33 59,47% 1,02 733,33%
    23/3/2011 ΑΛΦΑ Eurobank Sec Διακράτηση 5,8 5,4 3,65 47,95% 0,6274 760,69%
    22/3/2011 ΜΕΤΚ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 11 11 9,36 17,52% 0 0,00%
    28/2/2011 ΦΡΛΚ Eurobank Sec Πώληση Πώληση 6 6 5,74 4,53% 2,85 110,53%
    22/2/2011 ΟΤΕ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 9 10,5 7,22 45,43% 11,43 -8,14%
    21/2/2011 ΜΠΕΛΑ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 6,2 6,2 0 % 13,27 -53,28%
    31/1/2011 ΟΠΑΠ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 17,2 19 14,79 28,47% 6,3 201,59%
    28/1/2011 ΜΥΤΙΛ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 6,5 6,5 5,18 25,48% 5,8 12,07%