Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    24/11/2016 ΕΤΕ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 0,38 0,38 0,223 70,40% 2,539 -85,03%
    20/4/2016 ΦΡΛΚ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 3,4 3,8 3,03 25,41% 4,1 -7,32%
    12/4/2016 ΟΠΑΠ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 9,1 8,8 6,34 38,80% 13,5 -34,81%
    01/12/2015 ΜΕΤΚ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 11 10,5 8,03 30,76% 0 0,00%
    12/11/2015 ΟΤΕ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 10 10,2 8,5 20,00% 16,2 -37,04%
    05/11/2014 ΜΥΤΙΛ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 7,4 9,4 6,23 50,88% 15,08 -37,67%
    01/10/2014 ΟΠΑΠ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 13,6 13,6 10,85 25,35% 13,5 0,74%
    17/3/2014 ΜΠΕΛΑ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 11,6 14,5 13,85 4,69% 14,04 3,28%
    25/2/2013 ΜΠΕΛΑ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 8 8,7 7,22 20,50% 14,04 -38,03%
    14/1/2013 ΙΝΛΟΤ Eurobank Sec Αγορά Διακράτηση 1,1 2 2,1 -4,76% 0,535 273,83%
    11/6/2012 ΕΥΑΠΣ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 4,9 4,9 3,35 46,27% 4,54 7,93%
    11/6/2012 ΕΥΔΑΠ Eurobank Sec Αγορά Αγορά 6,1 6,1 3,02 101,99% 7,72 -20,98%
    31/5/2012 ΣΙΔΕ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 1,3 1 0,71 40,85% 0 0,00%