Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    03/7/2014 ΕΥΡΩΒ Deutsche Bank Αγορά 0 0,6 0,387 55,04% 0,66 -9,09%
    15/1/2013 ΟΤΕ Deutsche Bank Διακράτηση Αγορά 3,7 8,9 5,78 53,98% 13,07 -31,91%
    28/9/2011 ΜΠΕΛΑ Deutsche Bank Αγορά Αγορά 7,2 7,2 3,91 84,14% 15,52 -53,61%
    21/9/2011 ΜΠΕΛΑ Deutsche Bank Αγορά Αγορά 7,2 7,2 3,86 86,53% 15,52 -53,61%
    29/8/2011 ΕΥΡΩΒ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 0 0 1,92 % 0,66 0,00%
    29/8/2011 ΑΛΦΑ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 0 0 2,6 % 1,493 0,00%
    14/7/2011 ΟΤΕ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 6,5 6 4,34 38,25% 13,07 -54,09%
    08/5/2011 ΕΧΑΕ Deutsche Bank Αγορά Αγορά 7,7 7,7 5,15 49,51% 4,275 80,12%
    06/5/2011 ΤΙΤΚ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 16,2 16,2 17,42 -7,00% 0 0,00%
    05/4/2011 ΑΤΕ Deutsche Bank Πώληση Πώληση 0,3 0,4 0,47 -14,89% 0 0,00%
    05/4/2011 ΚΥΠΡ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 3,3 3,3 2,37 39,24% 0 0,00%
    05/4/2011 ΠΕΙΡ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 1,6 1,3 1,08 20,37% 2,408 -46,01%
    05/4/2011 ΑΛΦΑ Deutsche Bank Διακράτηση Διακράτηση 5,3 4,5 3,73 20,64% 1,493 201,41%