Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    14/11/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,45 1,31 10,69% 1,19 21,85%
    14/11/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 2,75 2,03 35,47% 1,151 138,92%
    14/11/2014 ΕΥΡΩΒ Citigroup Αγορά Αγορά 0,36 0,3 0,275 9,09% 0,375 -20,00%
    14/11/2014 ΑΛΦΑ Citigroup Αγορά Αγορά 0,75 0,65 0,565 15,04% 0,519 25,24%
    07/11/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 3 1,99 50,75% 1,151 160,64%
    04/11/2014 ΕΥΡΩΒ Citigroup Αγορά Αγορά 0,38 0,36 0,262 37,40% 0,375 -4,00%
    04/11/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 3 1,97 52,28% 1,151 160,64%
    04/11/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,65 1,26 30,95% 1,19 38,66%
    04/11/2014 ΑΛΦΑ Citigroup Αγορά Αγορά 0,75 0,75 0,554 35,38% 0,519 44,51%
    08/10/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,65 1,24 33,06% 1,19 38,66%
    08/10/2014 ΕΤΕ Citigroup Αγορά Αγορά 3 3 1,94 54,64% 1,151 160,64%
    08/10/2014 ΑΛΦΑ Citigroup Ουδέτερη Αγορά 0,7 0,75 0,544 37,87% 0,519 44,51%
    20/6/2012 ΕΤΕ Citigroup Ουδέτερη Ουδέτερη 0 0 1,64 % 1,151 0,00%
    04/10/2011 ΟΤΕ Citigroup Διακράτηση Διακράτηση 3,8 3,04 3,03 0,33% 13 -76,62%