Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    04/8/2011 ΜΥΤΙΛ Cheuvreux Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 6,2 6,2 3,86 60,62% 7,94 -21,91%
    17/5/2010 ΚΥΠΡ Cheuvreux Αγορά Αγορά 5,5 5 3,75 33,33% 0 0,00%
    17/5/2010 ΤΤ Cheuvreux Υποαπόδοση Πώληση 4,5 3,2 3,02 5,96% 0 0,00%
    17/5/2010 ΑΤΕ Cheuvreux Υποαπόδοση Πώληση 1,5 1,2 1,25 -4,00% 0 0,00%
    17/5/2010 ΠΕΙΡ Cheuvreux Υπεραπόδοση Υποαπόδοση 7,5 5,6 4,6 21,74% 2,452 128,38%
    17/5/2010 ΕΥΡΩΒ Cheuvreux Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 8 6 4,55 31,87% 0,6525 819,54%
    17/5/2010 ΑΛΦΑ Cheuvreux Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 9 6 4,85 23,71% 1,51 297,35%
    17/5/2010 ΕΤΕ Cheuvreux Αγορά Υπεραπόδοση 19 14 10,3 35,92% 2,297 509,49%
    29/9/2009 ΚΥΠΡ Cheuvreux Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 6 7 5,38 30,11% 0 0,00%
    29/9/2009 ΑΤΕ Cheuvreux Πώληση Υποαπόδοση 1,7 1,7 1,62 4,94% 0 0,00%
    29/9/2009 ΤΤ Cheuvreux Πώληση Υποαπόδοση 5 5 5 % 0 0,00%
    29/9/2009 ΑΛΦΑ Cheuvreux Αγορά Αγορά 14 15 12,82 17,00% 1,51 893,38%