Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    11/3/2008 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 27 24,3 19 27,89% 1,855 1209,97%
    11/3/2008 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 50,3 45,8 35,64 28,51% 3,045 1404,11%
    05/3/2008 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 50,3 50,3 35,7 40,90% 3,045 1551,89%
    04/1/2008 ΕΧΑΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Αγορά 19,66 28,8 23,2 24,14% 5,05 470,30%
    05/11/2007 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 0 29,1 25,44 14,39% 1,855 1468,73%
    01/11/2007 ΤΙΤΚ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Πώληση 0 0 33,66 % 0 0,00%
    27/9/2007 ΔΕΗ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 22,5 27 26,5 1,89% 4,328 523,84%
    12/9/2007 ΔΕΗ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 0 0 22,5 % 4,328 0,00%
    06/9/2007 ΦΟΡΘ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 16 16 10,88 47,06% 0,398 3920,10%
    31/8/2007 ΤΙΤΚ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 0 0 36,36 % 0 0,00%
    01/8/2007 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 27,4 27,4 24,02 14,07% 1,855 1377,09%