Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    17/6/2009 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 6,8 8 7,4 8,11% 0,9 788,89%
    17/6/2009 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 7 7,5 6,98 7,45% 3,29 127,96%
    17/6/2009 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 6,8 8,9 7,98 11,53% 1,852 380,56%
    17/6/2009 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 19 22,4 17,6 27,27% 3,049 634,67%
    01/6/2009 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 16,9 19 20,7 -8,21% 3,049 523,16%
    18/5/2009 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 3,9 7 8,04 -12,94% 3,29 112,77%
    18/5/2009 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 3,7 6,7 7,43 -9,83% 0,9 644,44%
    18/5/2009 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 4 6,8 8,05 -15,53% 1,852 267,17%
    18/5/2009 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 14,9 16,9 17,32 -2,42% 3,049 454,28%
    07/5/2009 ΟΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 13 13 11,44 13,64% 13,88 -6,34%
    03/3/2009 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 5,2 3,9 3,58 8,94% 3,29 18,54%
    03/3/2009 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 5,2 4 3,92 2,04% 1,852 115,98%
    27/8/2008 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 20,3 20,3 17,86 13,66% 1,852 996,11%
    26/8/2008 ΟΠΑΠ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 20 20 23,9 -16,32% 11,78 69,78%
    03/6/2008 ΔΕΗ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Υποαπόδοση 26,1 26,1 24,6 6,10% 4,194 522,32%