Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    31/3/2010 ΔΕΗ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 11 11 13,57 -18,94% 4,25 158,82%
    01/2/2010 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 11,4 10 6,33 57,98% 3,284 204,51%
    01/2/2010 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 12,6 10,1 6,5 55,38% 0,9 1022,22%
    01/2/2010 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 11,4 9,8 7,11 37,83% 1,871 423,78%
    01/2/2010 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 30 24 15,97 50,28% 3,006 698,40%
    28/9/2009 ΜΟΗ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 13,4 14,6 11,64 25,43% 20,52 -28,85%
    23/9/2009 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 10 11,8 11,77 0,25% 3,284 259,32%
    23/9/2009 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Αγορά 9,5 12,6 10,42 20,92% 0,9 1300,00%
    23/9/2009 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Ουδέτερη 10,2 12,8 12,21 4,83% 1,871 584,13%
    23/9/2009 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 26 30 23 30,43% 3,006 898,00%
    17/9/2009 ΜΟΗ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Αγορά 9,95 13,4 10,82 23,84% 20,52 -34,70%
    01/9/2009 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 8 9,5 9,76 -2,66% 0,9 955,56%
    01/9/2009 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 25 26 22,27 16,75% 3,006 764,94%
    10/7/2009 ΔΕΗ BofA - Merrill Lynch Αγορά Ουδέτερη 20 17,5 15,3 14,38% 4,25 311,76%
    26/6/2009 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Αγορά 22,4 22,6 19,3 17,10% 3,006 651,83%