Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    15/10/2010 ΕΛΠΕ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Αγορά 6,6 6,6 5,79 13,99% 8,46 -21,99%
    06/9/2010 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch 6,2 6,1 0 % 3,33 83,18%
    06/9/2010 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch 6,6 6,4 0 % 0,908 604,85%
    06/9/2010 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch 16 15 0 % 3,045 392,61%
    06/9/2010 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch 7,9 8,1 0 % 1,855 336,66%
    01/9/2010 ΤΙΤΚ BofA - Merrill Lynch Υποαπόδοση Υποαπόδοση 13 15 15,21 -1,38% 0 0,00%
    30/8/2010 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 16 16 10,27 55,79% 3,045 425,45%
    27/8/2010 ΟΠΑΠ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 13,3 13,3 11,59 14,75% 11,72 13,48%
    28/7/2010 ΟΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 9 8 6,3 26,98% 13,77 -41,90%
    09/7/2010 ΟΠΑΠ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 19,5 13,3 10,93 21,68% 11,72 13,48%
    19/5/2010 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Αγορά Ουδέτερη 9,4 6 4,57 31,29% 3,33 80,18%
    19/5/2010 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 24 16 10,32 55,04% 3,045 425,45%
    19/5/2010 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Αγορά Ουδέτερη 10,1 6 4,51 33,04% 0,908 560,79%
    19/5/2010 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 9,8 7,1 4,79 48,23% 1,855 282,75%
    18/5/2010 ΕΧΑΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 6,4 5,5 5,52 -0,36% 5,05 8,91%