Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    09/10/2014 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 0,39 0,35 0,253 38,34% 0,655 -46,56%
    09/10/2014 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 1,72 1,52 1,24 22,58% 2,454 -38,06%
    09/10/2014 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Αγορά 0,7 0,75 0,539 39,15% 1,512 -50,40%
    09/10/2014 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά 2,8 2,9 1,97 47,21% 2,303 25,92%
    04/10/2011 ΟΠΑΠ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 15,2 13 6,57 97,87% 10,84 19,93%
    30/8/2011 ΕΥΡΩΒ BofA - Merrill Lynch 0 0 1,93 % 0,655 0,00%
    30/8/2011 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch 0 0 2,6 % 1,512 0,00%
    27/7/2011 ΙΝΛΟΤ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 4,3 3,5 0,93 276,34% 0,288 1115,28%
    14/4/2011 ΑΛΦΑ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη 0 5,2 3,72 39,78% 1,512 243,92%
    14/4/2011 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη 0 7,3 5,4 35,19% 2,303 216,98%
    31/3/2011 ΙΝΛΟΤ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 4,3 4,3 2,28 88,60% 0,288 1393,06%
    23/3/2011 ΟΠΑΠ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 18,5 18,5 16,44 12,53% 10,84 70,66%
    28/1/2011 ΟΤΕ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 8,5 8,5 7,42 14,56% 13,02 -34,72%
    30/11/2010 ΕΤΕ BofA - Merrill Lynch Αγορά Αγορά 11,3 11,3 6,25 80,80% 2,303 390,66%