Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    29/5/2009 ΕΤΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 18 18 20,7 -13,04% 1,02 1664,71%
    28/5/2009 ΕΥΡΩΒ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 7,1 7,1 8,15 -12,88% 0,347 1946,11%
    28/5/2009 ΕΥΡΟΜ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 5,9 5,9 6 -1,67% 0,448 1216,96%
    27/5/2009 ΟΠΑΠ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 22,4 22,8 21,82 4,49% 6,3 261,90%
    21/5/2009 ΜΠΕΛΑ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 6,5 8,3 7,12 16,57% 13,27 -37,45%
    20/5/2009 ΠΕΙΡ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 6,5 6,5 8,3 -21,69% 1,14 470,18%
    11/5/2009 ΟΠΑΠ Alpha Finance Υπεραπόδοση Ουδέτερη 21,5 22,4 22,2 0,90% 6,3 255,56%
    11/5/2009 ΟΤΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Ουδέτερη 15 14,1 11,13 26,68% 11,43 23,36%
    07/5/2009 ΜΠΕΛΑ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 6,5 6,5 6,73 -3,42% 13,27 -51,02%
    06/5/2009 ΦΡΛΚ Alpha Finance Υπεραπόδοση Ουδέτερη 7,8 9,6 8,64 11,11% 2,85 236,84%
    28/4/2009 ΙΑΣΩ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 9,38 7,83 4,3 82,09% 1,25 526,40%
    07/4/2009 ΟΠΑΠ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 23,3 21,5 19,2 11,98% 6,3 241,27%
    06/4/2009 ΟΤΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 17,7 15 12,05 24,48% 11,43 31,23%