Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    19/4/2011 ΤΙΤΚ Alpha Finance Υπεραπόδοση Ουδέτερη 18,1 16,5 18 -8,33% 0 0,00%
    31/3/2011 ΟΛΠ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 23,5 23,5 15 56,67% 15,38 52,80%
    28/3/2011 ΦΟΡΘ Alpha Finance Υπεραπόδοση Ουδέτερη 0,73 0,53 0,44 20,45% 0,23 130,43%
    21/3/2011 ΜΥΤΙΛ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση 5,1 7,9 5,26 50,19% 5,8 36,21%
    24/2/2011 ΕΛΠΕ Alpha Finance 0 0 7,39 % 5,2 0,00%
    24/2/2011 ΦΡΛΚ Alpha Finance 0 0 5,89 % 2,85 0,00%
    21/2/2011 ΕΛΠΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 7,8 8,3 7,25 14,48% 5,2 59,62%
    08/2/2011 ΜΥΤΙΛ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 5,1 5,1 0 % 5,8 -12,07%
    17/12/2010 ΣΠΡΙ Alpha Finance Ουδέτερη Υποαπόδοση 0,52 0,32 0 % 0 0,00%
    17/12/2010 ΕΥΡΟΜ Alpha Finance Υποαπόδοση Υποαπόδοση 1,92 1 0 % 0,448 123,21%
    17/12/2010 ΙΑΣΩ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 2,2 1,2 0 % 1,25 -4,00%
    22/11/2010 ΔΕΗ Alpha Finance 0 0 11,99 % 2,172 0,00%