Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    10/3/2017 ΜΠΕΛΑ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 14,6 15,6 0 % 14,04 11,11%
    10/3/2017 ΟΤΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 11 11,5 0 % 16,2 -29,01%
    22/12/2014 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Overweight Overweight 9,3 10 7,24 38,12% 5,23 91,20%
    16/10/2013 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση 0 6 5,06 18,58% 5,23 14,72%
    11/2/2013 ΦΡΛΚ Alpha Finance Ουδέτερη 0 3,1 0 % 4,1 -24,39%
    01/2/2013 ΔΕΗ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 13,3 12,7 6,7 89,55% 9,415 34,89%
    25/1/2013 ΦΡΙΓΟ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 6 7 5,88 19,05% 0,183 3725,14%
    23/1/2013 ΤΙΤΚ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 12,3 12,6 14,43 -12,68% 0 0,00%
    16/1/2013 ΕΧΑΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 3,2 4,4 4,86 -9,47% 3,6 22,22%
    03/12/2012 ΕΛΠΕ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση 7 8,5 6,52 30,37% 5,73 48,34%
    12/3/2012 ΤΙΤΚ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 13 12,6 13,8 -8,70% 0 0,00%
    07/9/2011 ΣΙΔΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 3,55 3,26 2,25 44,89% 0 0,00%
    06/9/2011 ΕΧΑΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 6,4 4,6 3,86 19,17% 3,6 27,78%
    06/9/2011 ΟΛΠ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 23,5 22,5 0 % 19,14 17,55%