Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    10/3/2017 ΜΠΕΛΑ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 14,6 15,6 0 % 18,7 -16,58%
    10/3/2017 ΟΤΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 11 11,5 0 % 13,8 -16,67%
    22/12/2014 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Overweight Overweight 9,3 10 7,24 38,12% 8,54 17,10%
    16/10/2013 ΑΡΑΙΓ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση 0 6 5,06 18,58% 8,54 -29,74%
    11/2/2013 ΦΡΛΚ Alpha Finance Ουδέτερη 0 3,1 0 % 5,86 -47,10%
    01/2/2013 ΔΕΗ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 13,3 12,7 6,7 89,55% 4,206 201,95%
    25/1/2013 ΦΡΙΓΟ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 6 7 5,88 19,05% 0,226 2997,35%
    23/1/2013 ΤΙΤΚ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 12,3 12,6 14,43 -12,68% 0 0,00%
    16/1/2013 ΕΧΑΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 3,2 4,4 4,86 -9,47% 4,635 -5,07%
    03/12/2012 ΕΛΠΕ Alpha Finance Ουδέτερη Υπεραπόδοση 7 8,5 6,52 30,37% 7,8 8,97%
    12/3/2012 ΤΙΤΚ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 13 12,6 13,8 -8,70% 0 0,00%
    07/9/2011 ΣΙΔΕ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 3,55 3,26 2,25 44,89% 0 0,00%
    06/9/2011 ΕΧΑΕ Alpha Finance Ουδέτερη Ουδέτερη 6,4 4,6 3,86 19,17% 4,635 -0,76%
    06/9/2011 ΟΛΠ Alpha Finance Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 23,5 22,5 0 % 21,9 2,74%