Συνεχης ενημερωση

  0,6190

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    18/3/2010 ΣΩΛΚ Euroxx Equalweight Equalweight 1,7 1,7 1,24 37,10% 0 0,00%
    23/11/2009 ΣΩΛΚ Euroxx Equalweight Equalweight 1,9 1,9 1,51 25,83% 0 0,00%
    07/10/2009 ΣΩΛΚ HSBC Underweight Underweight 0,96 1,5 2,22 -32,43% 0 0,00%
    26/5/2009 ΣΩΛΚ HSBC Underweight Underweight 0,96 0,96 1,56 -38,46% 0 0,00%
    22/5/2009 ΣΩΛΚ Euroxx Equalweight Equalweight 1,2 0 1,62 % 0 0,00%
    23/3/2009 ΣΩΛΚ Euroxx Equalweight Equalweight 1,5 0 0,9 % 0 0,00%
    03/2/2009 ΣΩΛΚ Piraeus Securities Ουδέτερη Ουδέτερη 1,6 1,6 0,84 90,48% 0 0,00%
    14/8/2008 ΣΩΛΚ Piraeus Securities Ουδέτερη Υπεραπόδοση 3,3 3 2,6 15,38% 0 0,00%
    19/5/2008 ΣΩΛΚ Piraeus Securities Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 5,5 5,5 4,48 22,77% 0 0,00%
    27/3/2008 ΣΩΛΚ National Securities Equalweight Equalweight 6,2 4,3 3,74 14,97% 0 0,00%
    24/1/2008 ΣΩΛΚ Piraeus Securities Υπεραπόδοση 0 7 4,8 45,83% 0 0,00%
    11/11/2007 ΣΩΛΚ National Securities Απόδοση αγοράς Απόδοση αγοράς 6,5 7,4 7,26 1,93% 0 0,00%
    08/10/2007 ΣΩΛΚ Citigroup Διακράτηση 0 7,5 7,36 1,90% 0 0,00%
    30/8/2007 ΣΩΛΚ National Securities Equalweight 0 6,5 6 8,33% 0 0,00%

  Στατιστικά Μετοχής: ΣΩΛΚ

  Στοιχεία από: 22/3/2007
  Μέση τιμή - στόχος: 4,07 από 12 οίκους
  Περιθώριο:
  Υποβαθμίσεις: 1
  Αναβαθμίσεις: 4
  Mέγιστη τιμή - στόχος: 0 (Citigroup - 08/10/2007)
  Περιθώριο: NaN
  Ελάχιστη τιμή - στόχος: 0,96 (HSBC - 26/5/2009)
  Περιθώριο: