Συνεχης ενημερωση

  3,0300

  0,0060 (0,20%)

  • Άνοιγμα 3,0900
  • Υψηλό 3,1200
  • Χαμηλό 3,0300
  • Όγκος 949.429
  • Τζίρος 2.929.996 €
  • Πράξεις 1.481
  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    19/1/2015 ΠΕΙΡ ABN Amro Equalweight Equalweight 1,5 0,96 0,897 7,02% 3,03 -68,32%
    26/11/2014 ΠΕΙΡ Goldman Sachs Ουδέτερη Ουδέτερη 1,4 1,4 1,3 7,69% 3,03 -53,80%
    14/11/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,45 1,31 10,69% 3,03 -52,15%
    04/11/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,65 1,26 30,95% 3,03 -45,54%
    21/10/2014 ΠΕΙΡ JP Morgan Overweight Overweight 1,76 1,76 1,24 41,94% 3,03 -41,91%
    09/10/2014 ΠΕΙΡ BofA - Merrill Lynch Ουδέτερη Ουδέτερη 1,72 1,52 1,24 22,58% 3,03 -49,83%
    08/10/2014 ΠΕΙΡ Citigroup Αγορά Αγορά 1,65 1,65 1,24 33,06% 3,03 -45,54%
    25/8/2014 ΠΕΙΡ Marfin Analysis Αγορά Αγορά 2,5 2,5 1,5 66,67% 3,03 -17,49%
    30/6/2014 ΠΕΙΡ ABN Amro Overweight Overweight 2,29 2,45 1,66 47,59% 3,03 -19,14%
    23/8/2013 ΠΕΙΡ Euroxx Equalweight Equalweight 1 1 1,03 -2,91% 3,03 -67,00%
    01/12/2011 ΠΕΙΡ Eurobank Sec Διακράτηση Διακράτηση 0,21 0,21 0,288 -27,08% 3,03 -93,07%
    06/10/2011 ΠΕΙΡ JP Morgan Underweight Underweight 3,9 0,3 0,39 -23,08% 3,03 -90,10%
    01/9/2011 ΠΕΙΡ Citigroup 0,75 0,45 0,58 -22,41% 3,03 -85,15%
    18/7/2011 ΠΕΙΡ Unicredit Πώληση Πώληση 1 0,8 0,67 19,40% 3,03 -73,60%
    11/7/2011 ΠΕΙΡ Goldman Sachs 1,1 1,05 0,67 56,72% 3,03 -65,35%

  Στατιστικά Μετοχής: ΠΕΙΡ

  Στοιχεία από: 22/3/2007
  Μέση τιμή - στόχος: 15,09 από 178 οίκους
  Περιθώριο: 88543,4
  Υποβαθμίσεις: 75
  Αναβαθμίσεις: 53
  Mέγιστη τιμή - στόχος: 0 (Deutsche Bank - 31/7/2007)
  Περιθώριο: -100
  Ελάχιστη τιμή - στόχος: 0,21 (Eurobank Sec - 01/12/2011)
  Περιθώριο: -93,07