Συνεχης ενημερωση

  Ημ/νια Μετοχή Επενδυτικός Οίκος Προηγούμενη Σύσταση Νέα Σύσταση Προηγ. Στόχος Νέος Στόχος Τιμή μετοχής Περιθώριο Τιμή σήμερα Περιθ. σήμερα
    19/1/2015 ΠΕΙΡ ABN Amro Equalweight Equalweight 1,5 0,96 0,897 7,02% 2,986 -67,85%
    30/6/2014 ΠΕΙΡ ABN Amro Overweight Overweight 2,29 2,45 1,66 47,59% 2,986 -17,95%
    24/3/2014 ΔΕΗ ABN Amro Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 12,6 15,5 11,65 33,05% 3,278 372,85%
    29/11/2011 ΑΛΦΑ ABN Amro Equalweight Equalweight 0 0,83 0,647 28,28% 1,813 -54,22%
    01/9/2011 ΦΡΛΚ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη 5 4,8 3,25 47,69% 5,53 -13,20%
    26/8/2011 ΦΡΛΚ ABN Amro 0 0 3,3 % 5,53 0,00%
    05/4/2011 ΔΕΗ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη 12,6 11,8 11,15 5,83% 3,278 259,98%
    25/2/2011 ΕΧΑΕ ABN Amro Equalweight Equalweight 6 6 6,55 -8,40% 4,43 35,44%
    01/2/2011 ΕΥΡΩΒ ABN Amro Ουδέτερη Ουδέτερη 4,8 4,5 4,95 -9,09% 0,874 414,87%
    15/10/2010 ΑΡΑΙΓ ABN Amro 3,4 3,4 2,3 47,83% 8,36 -59,33%
    13/9/2010 ΜΕΤΚ ABN Amro Αγορά Αγορά 14,6 14,3 8,79 62,68% 0 0,00%
    27/7/2010 ΕΧΑΕ ABN Amro Υπεραπόδοση Υπεραπόδοση 7,2 6,6 5,6 17,86% 4,43 48,98%
    01/4/2010 ΕΤΕ ABN Amro Overweight Overweight 21,3 19,4 15,01 29,25% 2,88 573,61%