Συνεχης ενημερωση

  0,5400

  0,0000 (0,00%)

  Τελ. Ενημέρωση 00:00

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  • Αγοραστές
  • Πωλητές
  • Κεφαλαιοποίηση 705.439 €
  • Υψηλό Εβδ. 0,0000
  • Υψηλό Μήνα 0,0000
  • Υψηλό 52 εβδ. 0,5400
  • Χαμηλό Εβδ. 0,0000
  • Χαμηλό Μήνα 0,0000
  • Χαμηλό 52 εβδ. 0,5400
  • Αρ. Μετοχών 1.306.368
  Φόρτωση Γραφήματος
  ...
  08/04 2015

  Πραξιτέλειο: Ο κ. Κ. Ναργιάννης νέος εσωτερικός ελεγκτής

  Τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στην εταιρεία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." αναλαμβάνει ο κ.Κωνσταντίνος Ναργιάννης σε αντικατάσταση του κ. Δημήτρη Παταργιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

  08/12 2014

  Πραξιτέλειο: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος και εκλογή νέου Δ.Σ.

  Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος καθώς και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε η τακτική...

  12/07 2013

  Πραξιτέλειο: Με 80% στη Νέα Αίγλη

  Στο 80% ανήλθε το ποσοστή συμμετοχής του Πραξιτέλειου στο κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της "ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.".

  15/11 2012

  Πραξιτέλειο: Στις 5/12 η τακτική γενική συνέλευση

  Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο.

  28/06 2012

  Πραξιτέλειο: Αλλαγή οικονομικής διεύθυνσης

  Η εταιρεία Leverage ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει από 19 Μαρτίου 2012 την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας Πραξιτέλειο.

  07/09 2011

  Πραξιτέλειο: Μη καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. για χρήση 2010 αποφάσισε η γ.σ.

  Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 17.00, ανακοίνωσε η Πραξιτέλειο...

  22/06 2011

  Πραξιτέλειο: Αναβλήθηκε η Γ.Σ.

  Την αναβολή της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου, καθώς δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το ...

  03/06 2011

  Πραξιτέλειο: Αναβλήθηκε για τις 16/6 η γενική συνέλευση

  Σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 16/6 η Πραξιτέλειο μετά την αναβολή της Γ.Σ. λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας...

  27/04 2011

  Πραξιτέλειο: Στις 19/5 η τακτική γενική συνέλευση

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της 19η Μαΐου 2011 η Πραξιτέλειο, για να αποφασιστεί μεταξύ άλλων η μη διανομή μερίσματος της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

  12/04 2010

  Χ.Α.: Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης Πραξιτέλειο και Ατέρμων

  Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εταιρειών.