Συνεχης ενημερωση

  NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΚΑΤ)

  1,6000

  0,0000 (0,00%)

  Αγορά Κλειστή 28/06/2019 02:00

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  • Αγοραστές
  • Πωλητές
  • Κεφαλαιοποίηση 36.795.000 €
  • Υψηλό Εβδ. 65,0000
  • Υψηλό Μήνα 65,0000
  • Υψηλό 52 εβδ. 65,0000
  • Χαμηλό Εβδ. 65,0000
  • Χαμηλό Μήνα 65,0000
  • Χαμηλό 52 εβδ. 65,0000
  • Αρ. Μετοχών 22.996.875
  Φόρτωση Γραφήματος
  ...
  07/04 2020

  Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης

  Ακόμη και εντός του καλοκαιριού η υπογραφή των συμβάσεων.

  18/03 2019

  Nexans Ελλάς: Εγκρίθηκε από την ΕΚ το αίτημα της Nexans Participations για squeeze out

  Ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε η 2α Απριλίου 2019.

  20/02 2019

  Nexans: Αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς μετοχών υπέβαλε η Nexans Participations

  Αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της NEXANS (Εταιρεία) ονομαστικής αξίας ευρώ 1,25 έκαστη υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η NEXANS ...

  28/01 2019

  Nexans: Με 97,94% η Nexans Participations μετά τη Δημόσια Πρόταση

  47 μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση.

  07/01 2019

  Nexans: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα της δημόσιας πρότασης της Nexans Participations

  Την αιτιολογημένη γνώμη του διοικητικού της συμβουλίου επί της υποβληθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Nexans Participations για την απόκτηση των μετοχών της Nexans Ελλάς, ανακοίνωσε η...

  24/12 2018

  Nexans Ελλάς: Εγκρίθηκε το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της Nexans Participations

  Για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της Nexans Ελλάς, ονομαστικής αξίας €1,25 ανά μετοχή.

  12/11 2018

  Nexans Ελλάς Στο: 0,068% το ποσοστό της Algot Holding Aps

  Η HMG Finance εξακολουθεί να κατέχει 1.220.715 μετοχές της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε., ήτοι ποσοστό 5,308% του μετοχικού κεφαλαίου της.

  18/10 2018

  Nexans Hellas: Δημόσια πρόταση από Nexans Participations στα 1,6 ευρώ ανά μετοχή

  Την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Nexans Ελλάς που δεν κατέχει, υπέβαλε η Nexans Participations, θυγατρική κατά 100% της Nexans.

  26/09 2018

  Nexans: Στις 27/9 η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

  Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και της ιστοσελίδας της εταιρείας www.nexans.gr θα γνωστοποιηθεί η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου...

  12/06 2018

  Nexans: "Πράσινο" από τη ΓΣ για σύναψη δανειακής σύμβασης - πλαίσιο με Nexans Services

  Απορρίφθηκε πρόταση μετόχου μειοψηφίας περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.