Συνεχης ενημερωση

  TRASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΡΑΣΤΟΡ)

  0,8700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  Δραστηριότητα Αποκλειστική δραστηριοποίηση στο χώρο της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν.2778/1999.
  Έτος Ίδρυσης 1999
  Διεύθυνση Χειμάρρας 5 15125 Μαρούσι Αθήνα – Ελλάδα
  Τηλέφωνο (210)-6910016
  Telefax (210)-3311956
  Ιστοσελίδα www.trastor.gr
  Email info@trastor.gr
  Διοικητικό Συμβούλιο Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  Γεώργιος Τίγγης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Anthony lannazzo, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Γεώργιος Κορμας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Hugo Moreira, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Λάμπρος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Προσωπικό Εταιρείας 3
  Προσωπικό Ομίλου 3
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Βάιος Λιάκος
  Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Βάιος Λιάκος
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 28 Ιουν 2005
  Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία/Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων(3 Μαρ 2008)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ ΔΟΜ ΣΑΓΔ FTSEA ΔΑΠ
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(10 Οκτ 2011)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ(10 Οκτ 2011)
  Σχετικά σύμβολα ΤΡΑΣΤΟΡ