Συνεχης ενημερωση

  1,4800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,4800
  • Υψηλό 1,5200
  • Χαμηλό 1,4100
  • Όγκος 18.691
  • Τζίρος 26.841 €
  • Πράξεις 59
  Δραστηριότητα α) Η εκμετάλλευση και εμπορία οιασδήποτε μορφής υγρών καυσίμων - υγραερίων, ήτοι πετρελαίου παντός είδους και τύπου, βενζίνης, ορυκτελαίων εγχώριας ή αλλοδαπής κατασκευής και προελεύσεως και των παρεμφερών και συναφών ειδών προς αυτά β) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως και είδους υγρών καυσίμων, λιπαντικών ουσιών και υποπροϊόντων αυτού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο γ) Η ίδρυση εργοστασίου ή βιοτεχνίας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραγωγής και επεξεργασίας των πιο πάνω ειδών (περ. α΄και β') δ) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης και εργασίας, για δικό της λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων ε) Η κτήση, εκμετάλλευση και η διαχείριση πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτιλιακών εταιριών στ) Η ανάληψη από την εταιρία της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης άλλων συναφών επιχειρήσεων και ζ) Η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, για χρήση από τρίτους, διαφόρων εγκαταστάσεων της, μερικά ή ολικά, και διάφορα δικαιώματα ή προνόμιά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  Έτος Ίδρυσης 1982
  Διεύθυνση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5
  Ταχ Κωδ:16672
  ΒΑΡΗ
  Τηλέφωνο (210)-8976000
  Telefax (210)-8974943
  Ιστοσελίδα http://www.revoil.gr
  Email admin@revoil.gr
  Διοικητικό Συμβούλιο ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΡΟΥΣΣΟΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΑΡΡΑΣ Τ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΟΝΑΡΗΣ Γ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΒΑΚΟΝΚΔΙΟΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  Προσωπικό Εταιρείας 102
  Προσωπικό Ομίλου 181
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιάκωβος Χαϊδεμένος
  Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ιάκωβος Χαϊδεμένος
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιαν 2004
  Κλάδος / Υποκλάδος Εμπόριο/Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο(2 Ιαν 2006)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ FTSEA ΔΕΜ ΔΜΚ
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(10 Οκτ 2011)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ(10 Οκτ 2011)
  Σχετικά σύμβολα ΡΕΒΟΙΛ