Συνεχης ενημερωση

  PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΡΟΦ)

  5,1000

  0,0800 (1,59%)

  • Άνοιγμα 5,0200
  • Υψηλό 5,1000
  • Χαμηλό 4,8500
  • Όγκος 13.433
  • Τζίρος 66.325 €
  • Πράξεις 67
  Δραστηριότητα 1. Κατασκευή, εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση λογισμικού σε τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς επίσης σε ακτοπλοϊκούς ομίλους και έργα του Δημοσίου τομέα. 2. Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επιλεγόμενου ή άλλου επικοινωνιακού δικτύου για παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων. 3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά οργανισμών, δημοσίων επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως Αναδόχου ή Υπεργολάβου..
  Έτος Ίδρυσης 1990
  Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199
  Ταχ Κωδ:17121
  ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο (210)-9301200
  Telefax (210)-9301222
  Ιστοσελίδα www.profilesw.com
  Email info@profilesw.com
  Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
  ΜΠΑΡΜΠΑΤΟΣ Α ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ Δ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΡΟΥΣΣΟΣ Α ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  Προσωπικό Ομίλου 134
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Βαρτάν Αφσάρογλου
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 29 Οκτ 2003
  Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία/Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(2 Ιαν 2006)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ   FTSEA   ΔΤΧ   FTSEMSFW   FTSEGTI   FTSEGT
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(10 Οκτ 2011)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ(10 Οκτ 2011)
  Σχετικά σύμβολα ΠΡΟΦ