Συνεχης ενημερωση

  0,2560

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,2600
  • Υψηλό 0,2600
  • Χαμηλό 0,2560
  • Όγκος 120.358
  • Τζίρος 31.071 €
  • Πράξεις 42
  Δραστηριότητα Παραγωγή λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων. Εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία παράγει η εταιρία ή θα εισάγει από την αλλοδαπή. Παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία και προβολή του Στιγμιαίου Λαχείου κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. Οργάνωση, προβολή και λειτουργία και άλλων ομοειδών συστημάτων λαχείων στο εξωτερικό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Προμήθεια και η εμπορία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε σχέση με την οργάνωση, προβολή, λειτουργία, διαχείριση, τεχνική, διοικητική υποστήριξη και εμπορική εκμετάλλευση των λαχείων και συστημάτων. Μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφελείας και γενικά οποιονδήποτε οργανισμών δημόσιων επιχειρήσεων και ιδιωτών, ως και αγορά και εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
  Έτος Ίδρυσης 1992
  Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΡΕΜΕΤΗΣ 64
  Ταχ Κωδ:15125
  ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο (210)-6156000
  Telefax (210)-6106800
  Ιστοσελίδα http://www.intralot.com
  Email info@intralot.com
  Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ Ι ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΚΛΩΝΗΣ Χ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΣΟΥΡΕΤΗΣ Κ ΠΕΤΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΦΙΛΟΣ Ν ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΤΣΟΥΦΗΣ Μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
  Προσωπικό Εταιρείας 679
  Προσωπικό Ομίλου 5348
  Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αθανασίου Ηλίας
  Εισαγωγή στο Χ.Α. 3 Νοε 1999
  Κλάδος / Υποκλάδος Ταξίδια & Αναψυχή/Τυχερά Παιχνίδια(2 Ιαν 2006)
  Συμμετοχή σε δείκτες ΓΔ ΔΟΜ FTSEM ΣΑΓΔ FTSEA ΔΤΑ FTSEGTI FTSEGT HELMSI
  Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ(10 Οκτ 2011)
  Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ(10 Οκτ 2011)
  Σχετικά σύμβολα ΙΝΛΟΤ