Συνεχης ενημερωση

  ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΧΑΙΔΕ)

  0,6700

  0,0200 (3,08%)

  • Άνοιγμα 0,6500
  • Υψηλό 0,6900
  • Χαμηλό 0,6500
  • Όγκος 19
  • Τζίρος 12 €
  • Πράξεις 2
  17:09 14/07

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Χαϊδεμένος

  Συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα.

  00:05 26/05

  Ρε φιλαράκι...

  Η Revoil παρά το άσχημο 2020 στον κλάδο των πετρελαιοειδών με τα εκτενή lockdowns εμφάνισε οριακή αύξηση στα EBITDA. Η Δρομέας διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 17 εκατ. Ο ηγέτης στην...

  14/12 2020

  Χαϊδεμένος: Μείωση κύκλου εργασιών και διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο 2020

  Μικρή αύξηση και στον δανεισμό της εταιρείας.

  12/12 2019

  Χαϊδεμένος: Αγορά ακινήτου έναντι 510.001 ευρώ

  Θα αξιοποιηθεί για τους σκοπούς της εταιρείας.

  26/06 2019

  Χαιδεμένος: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  Η πολιτική αποδοχών της εταιρείας διάρκειας τεσσάρων ετών και η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας για εναρμόνιση με το ν. 4548/2018 εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων στη σημερινή Γενική Συνέλευση των ...

  22/05 2019

  Χαϊδεμένος: Στις 26 Ιουνίου η Γ.Σ.

  Στις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση πολιτικής αποδοχών της εταιρείας διάρκειας...

  02/11 2018

  Χαιδεμένος: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης

  Η εταιρεία "ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ A.E.B.E." ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2017 σύμφωνα το άρθρ. 65Α Ν.4174/2013 και...

  10/07 2018

  Χαϊδεμένος: Αγορά ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου

  Αντί τιμήματος 650.000 ευρώ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

  06/07 2018

  Χαιδεμένος: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 17/9

  Με την τελική ονομαστική αξία των 1,16 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή θα είναι...

  18/05 2018

  Χαιδεμένος: Στις 20 Ιουνίου η Γ.Σ. για επιστροφή ποσού €0,02 στους μετόχους

  Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 166.815 ευρώ με μείωση της...

  18/04 2018

  Χαιδεμένος: Πρόταση Δ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2018 ανακοίνωσε σήμερα η "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ", γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι το Δ.Σ. προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική...

  08/06 2017

  Χαϊδεμένος: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  Η εταιρία Χαϊδεμένος ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 8/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο.

  19/04 2017

  Χαϊδεμένος: Στις 27/04 τα αποτελέσματα 2016 -προτείνει μη διανομή μερίσματος

  Η Χαϊδεμένος ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2017

  03/10 2016

  Χαϊδεμένος: Χωρίς επιφύλαξη η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για το 2015

  Μετά από τον ειδικό φορολογικό έλεγχο από τον νόμιμο ελεγκτή.

  15/06 2016

  Χαϊδεμένος: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

  Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Χαϊδεμένος.

  02/06 2016

  Χαϊδεμένος: Πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις €232.438 από τους ελέγχους χρήσεων 2008-2010

  Κατά 83.684,84 ευρώ θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης του 2016 της Χαϊδεμένος από τον φορολογικό έλεγχο για τις χρήσης 2008,2009,2010 που διενεργήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων...

  06/05 2016

  Χαϊδεμένος: Στις 15 Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση

  Στις 15 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για...

  24/03 2016

  Χαϊδεμένος: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016 ανακοίνωσε η εταιρεία ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων...

  10/02 2016

  Χαϊδεμένος: Πιστοποίηση FSC & ISO 14001:2004

  Στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ΕΝ ISO 14001:2004 και Συστήματος Αειφορικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο FSC Chain of...

  25/11 2015

  Χαϊδεμένος: Στις 27/11 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων

  Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ A.B.E.E. ανακοίνωσε σήμερα ότι οι "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και τα "Στοιχεία και Πληροφορίες" της περιόδου 01.01.2015 – 30.09.2015 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της...

  05/10 2015

  Χαϊδεμένος: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2014

  Την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για την Χαϊδεμένος, ύστερα από την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου από τον νόμιμο ελεγκτή για τη χρήση 2014,...

  24/08 2015

  Χαϊδεμένος: Στις 28/8 τα αποτελέσματα α' εξαμήνου

  Την 28η Αυγούστου 2015 θα δημοσιευτούν οι "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και τα "Στοιχεία και Πληροφορίες" για το α' εξάμηνο της εταιρείας Χαϊδεμένος.

  06/08 2015

  Χαϊδεμένος: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 9/9

  Η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 ορίζεται ως ημέρα αποκοπής δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οικονομικού ημερολογίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Χαϊδεμένος.

  18/06 2015

  Χαϊδεμένος: Από 16/9 η έναρξη καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,02

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015 της εταιρείας Χαϊδεμένος συμπληρώνεται όσον αφορά την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας.

  18/06 2015

  Χαϊδεμένος: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Χαϊδεμένος στις 17/6/2015.

  17/06 2015

  Χαϊδεμένος: Επιστροφή κεφαλαίου και νέο Δ.Σ. ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014, νέο διοικητικό συμβούλιο και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρείας Χαΐδεμένος, κατά την τακτική γενική συνέλευση στις...

  22/05 2015

  Χαϊδεμένος: Στις 27/5 οι οικονομικές καταστάσεις τριμήνου

  Την Tετάρτη 27 Μαΐου 2015 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.haidemenos.gr) οι “Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις” και τα “Στοιχεία και Πληροφορίες” της περιόδου 01.01.2015 –...

  06/05 2015

  Χαϊδεμένος: Επιστροφή κεφαλαίου στην τακτική γ.σ. της 17ης Ιουνίου

  Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Χαϊδεμένος που θα λάβει χώρα την 17η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στην έδρα της...