Συνεχης ενημερωση

  0,5400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/04 2015

  Πραξιτέλειο: Ο κ. Κ. Ναργιάννης νέος εσωτερικός ελεγκτής

  Τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή στην εταιρεία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." αναλαμβάνει ο κ.Κωνσταντίνος Ναργιάννης σε αντικατάσταση του κ. Δημήτρη Παταργιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

  08/12 2014

  Πραξιτέλειο: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος και εκλογή νέου Δ.Σ.

  Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος καθώς και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε η τακτική...

  12/07 2013

  Πραξιτέλειο: Με 80% στη Νέα Αίγλη

  Στο 80% ανήλθε το ποσοστή συμμετοχής του Πραξιτέλειου στο κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της "ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.".

  15/11 2012

  Πραξιτέλειο: Στις 5/12 η τακτική γενική συνέλευση

  Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο.

  28/06 2012

  Πραξιτέλειο: Αλλαγή οικονομικής διεύθυνσης

  Η εταιρεία Leverage ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνει από 19 Μαρτίου 2012 την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας Πραξιτέλειο.

  07/09 2011

  Πραξιτέλειο: Μη καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. για χρήση 2010 αποφάσισε η γ.σ.

  Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 17.00, ανακοίνωσε η Πραξιτέλειο...

  22/06 2011

  Πραξιτέλειο: Αναβλήθηκε η Γ.Σ.

  Την αναβολή της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου, καθώς δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το ...

  03/06 2011

  Πραξιτέλειο: Αναβλήθηκε για τις 16/6 η γενική συνέλευση

  Σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 16/6 η Πραξιτέλειο μετά την αναβολή της Γ.Σ. λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας...

  27/04 2011

  Πραξιτέλειο: Στις 19/5 η τακτική γενική συνέλευση

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της 19η Μαΐου 2011 η Πραξιτέλειο, για να αποφασιστεί μεταξύ άλλων η μη διανομή μερίσματος της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

  12/04 2010

  Χ.Α.: Παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης Πραξιτέλειο και Ατέρμων

  Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εταιρειών.

  01/04 2010

  Αναστολή διαπραγμάτευσης για Πραξιτέλειο και Ατέρμων

  Για μέγιστο διάστημα 10 ημερών.

  30/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ενέργειες για άρση επιτήρησης

  Παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση" το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο.

  27/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ολοκλήρωση προσωρινού ελέγχου χρήσεων 2006 έως 2008

  Ολοκληρώθηκε ο προσωρινός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 έως και 2008, με οφειλές φόρων και προσαυξήσεις συνολικού ύψους ευρώ 132.125 ευρώ.

  27/11 2009

  Πραξιτέλειο: Επαναφορά κεφαλαίου αποφάσισε το Δ.Σ.

  Την επαναφορά του κεφαλαίου της στο πριν από την αύξηση ποσό και την τροποποίηση του καταστατικού της, αποφάσισε η εταιρεία Πραξιτέλειο.

  11/09 2009

  Πραξιτέλειο: Διεύρυνση ζημιών για τον όμιλο το α΄ εξάμηνο

  Διεύρυνση ζημιών εμφάνισε σε ενοποιημένο επίπεδο η εταιρεία Πραξιτέλειο το α΄ εξάμηνο του 2009 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

  31/08 2009

  Πραξιτέλειο: Στόχος η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών

  Στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση" παραμένει το σύνολο των μετοχών της Πραξιτέλειο διότι συντρέχουν προϋποθέσεις της παραγράφου 5.4.1. του Κανονισμού του Χ.Α., λόγω άρσης του καθεστώτος αναστολής...

  10/06 2009

  Πραξιτέλειο: ΑΜΚ και ομολογιακό δάνειο από την τακτική Γ.Σ.

  ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού δανείου αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση.

  28/05 2009

  Πραξιτέλειο: Αλλαγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Η κα Αικατερίνη Πολυμενάκου, οικονομολόγος, αναλαμβάνει τη θέση της οικονομικής διευθύντριας σε αντικατάσταση του κ. Πλάτωνα Αναστασιάδη.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Γ.Σ. στις 9/6 για ΑΜΚ και ομολογιακό δάνειο

  Τακτική γενική συνέλευση στις 9/6 για του κατόχους κοινών μετοχών έχει προγραμματίσει το Δ.Σ. της Πραξιτέλειο όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και η αύξηση του...

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ακύρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

  Την ακύρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Πραξιτέλειου Θεραπευτηρίου στις 11.05.09.

  08/04 2009

  Πραξιτέλειο: Ζημιές έναντι κερδών και μείωση κύκλου εργασιών το 2008

  Ζημιές έναντι κερδών κατέγραψε στην χρήση του 2008 το Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο, ενώ τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε εταιρικό σημειώθηκε κάμψη εσόδων.

  31/03 2009

  Πραξιτέλειο: Παραμένει "υπό επιτήρηση" το σύνολο των μετοχών

  Παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση", το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο, λόγω άρσης του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.

  02/12 2008

  Πραξιτέλειο: Ζημιές έναντι κερδών το 9μηνο του 2008

  Ζημιές έναντι κερδών και αύξηση εσόδων παρουσίασε ο όμιλος “Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο” το 9μηνο του 2008, σύμφωνα με δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

  28/11 2008

  Πραξιτέλειο: Στόχος η συνεχής ενίσχυση των υπηρεσιών στο νέο κλάδο

  Στόχος της διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση των αποτελεσμάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται.

  10/10 2008

  Πραξιτέλειο: Αγορά μετοχών από κ. Θεοδωρακόπουλο Ιωάννη

  Σε αγορά 837 κοινών ονομαστικών μετοχών της Πραξιτέλειο, συνολικής αξίας 1.214,24 ευρώ, προέβη στις 8/10 ο κ.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης.

  30/09 2008

  Πραξιτέλειο: Αγορά μετοχών από κ. Θεοδωρόπουλο Στέργιο

  Σε αγορά 1000 μετοχών της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο προέβη στις 29/09 η κα. Καμπέρη Αγγελική.

  29/09 2008

  Πραξιτέλειο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

  Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών του Πραξιτελείου Θεραπευτηρίου συνήλθε στις 26/09 στην οποία παρευρέθηκαν 41 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών.

  17/09 2008

  Πραξιτέλειο: Αγορά μετοχών από κ. Θεοδωρόπουλο Στέργιο

  Σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Πραξιτέλειο Α.Ε., συνολικής αξίας 1.807,19 ευρώ, προέβη στις 17/9 ο α΄ Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Θεοδωρόπουλος Στέργιος.

  05/09 2008

  Πραξιτέλειο: Διευκρινίσεις για Noliden

  Δεν έχει καμία σχέση με τα ακίνητα τα οποία απέκτησε η εταιρεία Noliden Ltd με κυπριακή έδρα δηλώνει το Πραξιτέλειο.

  07/08 2008

  Πραξιτέλειο: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Δημήτριος Παταργιάς

  Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο Α.Ε. είναι ο κ. Δημήτριος Παταργιάς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Ροή Ειδήσεων