Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΞΥΛΠ)

  0,3500

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,3500
  • Υψηλό 0,3500
  • Χαμηλό 0,3500
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  04/06 2018

  Ξυλεμπορία: Στις 25 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση

  Στις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ξυλεμπορία για την, μεταξύ άλλων, έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης ομολογιών.  Αναλυτικά, τα θέματα της...

  13/11 2017

  Το νέο ΔΣ στην Ξυλεμπορία

  Την εκλογή νέου ΔΣ αποφάσισε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ξυλεμπορία που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με συμπληρωματική ανακοίνωση της εταιρείας.

  26/10 2017

  Ξυλεμπορία: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ΔΣ

  Το ΔΣ εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Ξυλεμπορία που πραγματοποιήθηκε την 26η Οκτωβρίου.

  05/10 2017

  Ξυλεμπορία: ΕΓΣ στις 26/10 για εκλογή νέου Δ.Σ.

  Με αντικείμενο την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.

  19/09 2017

  Ξυλεμπορία: Έκτακτη ΓΣ στις 10 Οκτωβρίου για την εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου

  Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου για την εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου, καλεί τους μετόχους της η Ξυλεμπορία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  29/05 2017

  Ξυλεμπορία: Στις 19 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  27/04 2017

  Ξυλεμπορία: Στις 28/04 τα αποτελέσματα 2016 -προτείνει μη διανομή μερίσματος

  Η Ξυλεμπορία ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017

  10/02 2017

  Ξυλεμπορία: Ο κ. Νικόλαος Γεράρδης νέος Γενικός Διευθυντής

  Σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καραγιαννίδη.

  30/05 2016

  Ξυλεμπορία: Στις 27 Ιουνίου η γενική συνέλευση

  Στις 27/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ξυλεμπορίας για την, μεταξύ άλλων, εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2016.

  29/03 2016

  Ξυλεμπορία: Προτείνει στο Δ.Σ. τη μη διανομή μερίσματος

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016 ανακοίνωσε η Interwood Ξυλεμπορία, η οποία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού...

  06/10 2015

  Ξυλεμπορία: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2014

  Φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη έλαβαν η Ξυλεμπορία και οι θυγατρικές της, DIPO ΑΕ και Αφοι Τροκούδη Eltop ΑΒΕΕ , σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014.

  11/09 2015

  Ξυλεμπορία: Πώληση θυγατρικής εταιρείας

  Σε πώληση της εταιρείας "Eltop Doo Pancevo Serbia", η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρείας "Αφοι Τροκούδη Eltop ΑΒΕΕ", την οποία ελέγχει κατά 100% η Ίντεργουντ-Ξυλεμπορία, προχώρησε η...

  24/06 2015

  Ξυλεμπορία: Συγκροτήθηκε σε σώμα το δ.σ.

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ίντεργουντ Ξυλεμπορία η θητεία του οποίου ορίσθηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018.

  23/06 2015

  Ξυλεμπορία: Εξέλεξε νέο δ.σ. η Τακτική γενική συνέλευση

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της λήξης της θητείας του τρέχοντος συμβουλίου εξέλεξε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της εταιρείας Ίντεργουντ Ξυλεμπορία.

  22/05 2015

  Ξυλεμπορία: Στις 23/6 η τακτική Γ.Σ. για νέο Δ.Σ.

  Στις 23/6/2015, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ίντεργουντ-Ξυλεμπορία.

  12/03 2015

  Ίντεργουντ: Θα προτείνει στην ετήσια ΓΣ τη μη διανομή μερίσματος

  Τη μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος προτίθεται να προτείνει η Ίντεργουντ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

  27/06 2014

  Ξυλεμπορία: ΑΜΚ στη θυγατρική Αφοί Τροκούδη Eltop ABEE

  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "Αφοί Τροκούδη Eltop ABEE" (Eltop), με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης της εταιρείας ύψους 500.000 ευρώ.

  21/10 2013

  Ξυλεμπορία: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007, 2008, 2009, 2010, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα ανακοίνωσε η Ξυλεμπορία.

  06/09 2013

  Νέος εσωτερικός ελεγκτής για τη Ξυλεμπορία

  Το διορισμό του κου Νικόλαου Τριπολιτσιώτη ως νέου Εσωτερικού Ελεγκτή σε αντικατάσταση του κου Κω/νου Καρλούτσου, αποφάσισε το Δ.Σ. της Κυλεμπορία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  28/03 2013

  Ξυλεμπορία: Δεν υπάρχουν καταθέσεις στην Κύπρο

  Δεν υπάρχουν καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB, ανακοίνωσε η Ξυλεμπορία σε απάντηση της από 27/03/2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  23/11 2012

  Ίντεργουντ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην θυγατρική Eltop

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής "ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE" (ELTOP) με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης ύψους €1.000.000 ανακοίνωσε η Ίντεργουντ - Ξυλεμπορία ΑΤΕΝΕ.

  31/08 2012

  Ξυλεμπορία: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη εξεδόθη σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011.

  26/06 2012

  Ξυλεμπορία: Αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού της συμβουλίου ανακοίνωσε η Ξυλεμπορία.

  28/05 2012

  Ξυλεμπορία: Ολοκληρώθηκε η εισφορά σε είδος της Eltop

  Την ολοκλήρωση της εισφοράς σε είδος του συνόλου των μετοχών της Eltop ανακοίνωσε η Ξυλεμπορία.

  16/03 2012

  Ίντεργουντ: Στις 31/3 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων

  Το Σάββατο 31 Μαρτίου ορίστηκε η δημοσίευση των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2011 της Ίντεργουντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση για το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2012.

  21/02 2012

  Ίντεργουντ: Έγκριση της ΑΜΚ από τη Γ.Σ. των προνομιούχων μετόχων

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 356.466 ευρώ ενέκρινε η Β’ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Ίντεργουντ.

  24/01 2012

  Ίντεργουντ: ΑΜΚ αποφάσισε η επαναληπτική Γ.Σ.

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 356.466 ευρώ αποφάσισε η β’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 24/1/2012 ημέρα...

  13/01 2012

  Ίντεργουντ: Στις 24/1 οι β΄ επαναληπτικές συνελεύσεις

  Οι ορισθείσες για σήμερα 13/1/2012 α’ επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Ίντεργουντ - Ξυλεμπορία κατόχων προνομιούχων μετοχών και κατόχων κοινών μετοχών δεν πραγματοποιήθηκαν.

  30/12 2011

  Ίντεργουντ: Δεν πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γ.Σ.

  Δεν πραγματοποιήθηκε η ορισθείσα για σήμερα 30/12/2011 και ώρα 13.30 μμ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

  12/12 2011

  Ξυλεμπορία: Αλλαγή υπεύθυνου τμήματος εταιρικών ανακοινώσεων

  Το διορισμό του κου Χρήστου Αθηνέλη, ως νέου Υπεύθυνου Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, σε αντικατάσταση της κας Ζωής Ψαραδέλλη, αποφάσισε το Δ.Σ. της Ξυλεμπορίας.