Συνεχης ενημερωση

  0,6400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/12 2017

  Διαγράφηκαν από το ΧΑ οι Microland, Μάρακ, Compucon

  Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2017.

  06/12 2017

  Microland Computers: Εξαντλήσαμε κάθε δυνατή περίπτωση για την ανάπτυξη της εταιρείας

  Τι απαντάει η εταιρεία σε ερώτηση του ΧΑ για την διαγραφή των μετοχών της από το αυτό.

  19/09 2017

  Microland Computers: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

  Το οποίο προήλθε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

  19/09 2017

  Microland Computers: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων

  Η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο.

  08/09 2017

  Microland Computers: Νέο ΔΣ εξέλεξε η γενική συνέλευση

  Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, προέβη στις 8/9 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Microland. Αναλυτικά, κατά την ΓΣ ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις: Θέμα 1: Ενέκρινε τις...

  11/08 2017

  Microland Computers: Στις 8/9 η Γενική Συνέλευση

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

  30/06 2016

  Microland: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2016

  Τι αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Microland.

  09/06 2016

  Microland: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση

  Στις 30/6, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "Microland Computers Α.Ε.Β.Ε.".

  02/06 2015

  Microland Computers: Στις 26/6 η τακτική γενική συνέλευση

  Στις 26/6/2015, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Microland Computers.

  27/06 2014

  Microland: Τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. επικύρωσε η τακτική Γ.Σ.

  Τη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επικύρωσε η τακτική γενική συνέλευση της Microland, που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2014.

  05/06 2014

  Microland: Στις 27/6 η τακτική γενική συνέλευση

  Την 27/6/2014, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Microland, στην οποία οι μέτοχοι θα εκλέξουν νέο διοικητικό συμβούλιο.

  26/05 2014

  Microland: Συνεχίζεται το σχέδιο ανασυγκρότησης των εταιρειών του ομίλου Altec

  Το σχέδιο ανασυγκρότησης των εταιρειών του ομίλου Altec (έτσι όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις της μητρικής εταιρείας), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική εταιρεία...

  29/11 2013

  Δεν κατέχει ποσοστά σε Altec και Microland το ΤΧΣ

  Δεν κατέχει ποσοστά σε Altec και Microland η ΕΤΕ και κατ΄ επέκταση το ΤΧΣ, όπως αναφέρεται σε ανακοινώσεις των εταιρειών - ορθές επαναλήψεις.

  06/11 2013

  Microland: Με 73,72% το ΤΧΣ

  Ξεπέρασε την 1η Νοεμβρίου το 66,6% η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Microland.

  03/10 2013

  Πρόστιμα σε Altec και Microland από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  Την επιβολή προστίμων στην Microland και την Altec αποφάσισε μεταξύ άλλων τοΔιοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 659/3.10.2013 συνεδρίασή του.

  28/06 2013

  Microland: Δεν αποφασίστηκαν μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων στη Γ.Σ.

  Σε μεταγενέστερο χρόνο θα εξετάσουν οι μέτοχοι της Microland τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς δεν αποφασίστηκαν κατά την τακτική γενική συνέλευση.

  04/06 2013

  Microland: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ.

  Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής, αποφάσισε η διοίκηση της Microland.

  13/05 2013

  Microland: Συνεχίζεται απρόσκοπτα το σχέδιο ανασυγκρότησης του ομίλου Altec

  Το σχέδιο ανασυγκρότησης του Ομίλου Altec (έτσι όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις της εταιρείας), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική εταιρεία "Microland ΑΕΒΕ",...

  03/08 2012

  Microland: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Microland, το οποίο προήλθε από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

  03/08 2012

  Microland: Ολοκλήρωση εκκαθάρισης θυγατρικών

  Η διακοπή των δραστηριοτήτων των δύο θυγατρικών, "Microland Cyprus" και "Microland Romania", εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ομίλου.

  29/06 2012

  Microland: Εκλογή νέου Δ.Σ.

  Η Γ.Σ. της Microland δεν έλαβε αποφάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες ανασυγκρότησης της εταιρείας και μέτρα ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων.

  06/06 2012

  Microland: Στις 28/6 η τακτική γενική συνέλευση

  Στις 28/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Microland για την μεταξύ άλλων ανασυγκρότηση της εταιρείας.

  01/07 2011

  Microland: Δεν αποφάσισε τη λύση της εταιρείας η τακτική Γ.Σ.

  Δεν αποφάσισε τη λύση της εταιρείας, τη θέση της σε εκκαθάριση και το διορισμό εκκαθαριστών η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Microland, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2011.

  09/06 2011

  Microland: Στις 30/6 τακτική Γ.Σ. για λύση και θέση σε εκκαθάριση

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ., όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η λύση και η θέση σε εκκαθάριση της εταιρείας, αποφάσισε η διοίκηση της Microland.

  30/06 2010

  Microland: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2009

  Τη μη διανομή μερίσματος για το 2009 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Microland που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6.

  09/06 2010

  Microland: Στις 30/6 η Γ.Σ.

  Στις 30/6 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Microland με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων για την καθαρή θέση της εταιρείας.

  08/12 2009

  Microland: Μετέωρο το αίτημα συνδιαλλαγής

  Στα 9,1 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εννεάμηνο. Προτεραιότητα για την Altec η ΑΜΚ.

  11/09 2009

  Microland: Ζημιογόνο το εξάμηνο

  Ζημιές έναντι κερδών και πτώση εσόδων κατέγραψε η Microland σε ενοποιημένο επίπεδο το α΄ εξάμηνο του 2009.

  02/09 2009

  Εντός διμήνου το νέο αίτημα συνδιαλλαγής της Microland

  Ενέργειες για τη συγκατάθεση βασικών πιστωτών.

  31/08 2009

  Microland: Διευκρινίσεις για αίτηση στο άρθρο 99

  Κάθε δυνατό ενδεχόμενο για την περαιτέρω πορεία της εταιρείας, όπως επίσης και το ενδεχόμενο να επανέλθει με νέα αίτηση, έχοντας πλέον εξασφαλίσει τη συμφωνία των βασικών πιστωτών της, εξετάζει η...