Συνεχης ενημερωση

  ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΤΗΛΑ)

  1,8100

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,8100
  • Υψηλό 1,8100
  • Χαμηλό 1,8100
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  10/12 2020

  Κτήμα Λαζαρίδη: Στα περσινά επίπεδα πωλήσεις και κερδοφορία στο εννεάμηνο

  Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 δεν αναμένεται να συνεχιστεί η καλή πορεία του τρίτου τριμήνου, προειδοποιεί.

  23/11 2020

  Κτήμα Λαζαρίδη: Σύναψη σύμβασης για ΚΟΔ 2 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς

  Για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης λόγω συνεπειών της Covid-19.

  20/08 2020

  Κτήμα Λαζαρίδη: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  Το σχηματισμό Τακτικού και Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 3299/2004 καθώς και την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2019 αποφάσισε η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

  26/06 2020

  Κτήμα Λαζαρίδη: Παράταση αποπληρωμής δανείου κατά ένα χρόνο

  Με αντίστοιχη συμφωνία μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών με συνέπεια η πρώτη εξαμηνιαία ομολογία να λήγει στις 31.03.2021.

  18/06 2019

  Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  18/04 2019

  Κτήμα Λαζαρίδη: Περιορισμένης έκτασης ζημίες σε τμήμα αποθήκης από πυρκαγιά

  Η παραγωγική λειτουργία της εταιρείας ουδόλως επηρεάζεται από την πυρκαγιά και συνεχίζεται απρόσκοπτα.

  07/02 2019

  Λαζαρίδης: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2019

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019 ανακοίνωσε η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

  24/05 2018

  Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 18 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Στις 18 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της...

  27/04 2018

  Διψήφια ανάπτυξη για την Κτ. Λαζαρίδη

  Επιστροφή στην κερδοφορία. Πού ποντάρει εφέτος.

  29/03 2018

  Κτήμα Λαζαρίδη: Στα €553,63 το καθαρό προϊόν της εκποίησης κλασματικών υπολοίπων

  Θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκποίησης.

  12/03 2018

  Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 28/3 η εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων

  H "Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.." ορίστηκε ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση των 918 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κτήμα Λαζαρίδη που προήλθαν από ΑΜΚ.

  01/03 2018

  Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος στην Γ.Σ.

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018 ανακοίνωσε η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

  22/02 2018

  Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου με την Eurobank

  Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού

  24/01 2018

  Κτήμα Λαζαρίδη: Υπεγράφη η σύμβαση για το κοινό ενυπόθηκο ομολογιακό δάνειο των 3,7 εκατ. ευρώ

  Tο ομολογιακό δάνειο εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, είναι διάρκειας έξι ετών και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού...

  15/12 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Απόφαση ΕΓΣ για έκδοση ΚΟΔ έως €4,139 εκατ.

  Μέχρι ποσού €4.139.000,00 για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

  06/12 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 3,7 εκατ. ευρώ

  Την έκδοση κοινού ομολογιακού ενυπόθηκου δανείου μέχρι ποσού €3.700.000 αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κτήμα Λαζαρίδη Α.Ε.

  23/11 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Έκτακτη ΓΣ στις 15/12 για ομολογιακό έως 4,139 εκατ. ευρώ

  Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2017 καλεί τους μετόχους της η Κτήμα Λαζαρίδη για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού των 4,139 εκατ....

  13/11 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την ΑΜΚ

  Κλασματικά υπόλοιπα μετοχών προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και την έκδοση 2.212.672 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Κτήμα...

  13/11 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Έκτακτη ΓΣ στις 6/12 για ομολογιακό έως 3,7 εκατ. ευρώ

  Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06η Δεκεμβρίου 2017 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση ομολογιακού έως και 3,7 εκατ. ευρώ, καλεί τους μετόχους της η Κτήμα Λαζαρίδη.

  07/09 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ.

  Παράλληλα εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι συμβάσεις αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων με τους κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και κ. Γεώργιο Λαζαρίδη.

  01/09 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Σε 6.486.289,92 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο

  Διαιρούμενο σε 18.017.472 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία

  23/08 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ οι μετοχές από 28/8

  Η 28η/08/2017 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ με διανομή δωρεάν μετοχών με απόφαση της εταιρείας.

  22/08 2017

  ΧΑ: Στις 28/8 θα υλοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της "Κτήμα Λαζαρίδη"

  Στις 1/9 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας.

  16/08 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 7 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  14/07 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η Έκτακτη ΓΣ

  ΑΜΚ κατά 796.561,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων και την έκδοση 2.212.672 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,36€.εκάστη.

  18/05 2017

  Κτήμα Λαζαρίδη: Στις 7 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση

  Την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2017, ανακοίνωσε η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

  28/03 2017

  Κτήμα Κ.Λαζαρίδη: Ουδεμία σχέση υφίσταται με την Μάρμαρα Λαζαρίδης

  Ο επικεφαλής της εισηγμένης Κ.Λαζαρίδης εξέφραζε την διαφωνία του ως προς τη διαχείριση και εκπροσώπηση της μαρμαροβιομηχανίας σημειώνεται σε ανακοίνωση.

  Ροή Ειδήσεων