Συνεχης ενημερωση

  ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΕΠΕΝ)

  2,8200

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 2,8200
  • Υψηλό 2,8200
  • Χαμηλό 2,8200
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  29/12 2020

  Μύλοι Κεπενού: Ο κ. Χαράλαμπος Παπουτσόγλου αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

  Καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή αναλαμβάνει  ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος καθώς και καθήκοντα Διευθυντή Λογιστηρίου αναλαμβάνει  ο κ. Χρήστος Ριζόπουλος.

  22/12 2020

  Μύλοι Κεπενού: Τη διανομή κερδών 0,138 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΕΓΣ

  Τη διανομή κερδών στους μετόχους της, από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ενέκρινε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή κερδών συνολικού ποσού...

  14/12 2020

  Μύλοι Κεπενού: Αυξημένες οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

  Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 9,18 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 και ευρώ 25,74 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ευρώ 9,05 εκατ. και ευρώ 24,82 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους...

  01/12 2020

  Μύλοι Κεπενού: ΕΓΣ στις 22/12 για διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, με αντικείμενο τη διανομή κερδών (μερίσματος) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

  01/12 2020

  Μύλοι Κεπενού: Πρόταση Δ.Σ. για διανομή κερδών στους μετόχους από κέρδη προηγουμένων χρήσεων

  Εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης του έτους 2020, συνολικού ποσού 924.600,00 ευρώ, δηλαδή 0,138 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

  07/09 2020

  Μύλοι Κεπένου: Συμφωνία για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 12,5 εκατ. ευρώ

  Πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, ονομαστικής αξίας 12.500.000...

  09/06 2020

  Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,05035/μτχ (καθαρό) για τη χρήση 2019

  Το νέο, εξαμελές Δ.Σ. της εταιρείας.

  18/05 2020

  Μύλοι Κεπενού: Στις 8 Ιουνίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και εκλογή Δ.Σ.

  Στις 8 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης...

  08/07 2019

  Μύλοι Κεπενού: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,0387 ευρώ ανά μετοχή

  Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Iουλίου 2019.

  07/06 2019

  Μύλοι Κεπενού: Στις 28 Ιουνίου η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και αλλαγή έδρας

  Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της " ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε " με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών και την αλλαγή...

  19/06 2018

  Μύλοι Κεπενού: Στις 28/6 η αποκοπή του μερίσματος

  Στις 4 Ιουλίου η καταβολή του.

  15/06 2018

  Μύλοι Κεπενού: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

  Συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, την 15/06/2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. το οποίο εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της...

  15/06 2018

  Μύλοι Κεπενού: Απόφαση Γ.Σ. για μέρισμα 0,028 ευρώ ανά μετοχή

  Τη διανομή μερίσματος από κέρδη χρήσης 2017 ποσό 187.600 ευρώ ή 0,028 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ, όπως ανακοίνωσε η...

  25/05 2018

  Μύλοι Κεπενού: Στις 15/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Στις 15 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής...

  27/04 2018

  Μύλοι Κεπενού: Στις 15/6 η ΓΣ - Το ΔΣ προτείνει μέρισμα 0,028 ευρώ/μετοχή

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018 ανακοίνωσε η εταιρεία Μύλοι Κεπενού.

  09/06 2017

  Μύλοι Κεπενού: Ενέκρινε η Γ.Σ. τη διανομή μερίσματος 0,028 ευρώ/μετοχή

  Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Κεπενού την 09/06/2017, όπου  εγκρίθηκε o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται  μέρισμα από κέρδη χρήσης 2016 ποσό 187.600 ...

  17/05 2017

  Μύλοι Κεπενού: Στις 9 Ιουνίου η Γ.Σ. για έγκριση διάθεσης κερδών

  Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

  27/04 2017

  Μύλοι Κεπενού: Πρόταση Δ.Σ. στην ΕΓΣ για μέρισμα 0,028 ευρώ ανά μετοχή

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ.

  22/09 2016

  Μύλοι Κεπένου: Μικρές υλικές ζημίες από την πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο

  Δεν επλήγησαν οι πρώτες ύλες και ο παραγωγικός εξοπλισμός.

  10/06 2016

  Μύλοι Κεπενού: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 4 εκατ. ευρώ

  Για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

  08/06 2016

  Μύλοι Κεπένου: Στις 27/6 η αποκοπή του μερίσματος

  Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/06/2016.

  06/06 2016

  Μύλοι Κεπενού: Διανομή μερίσματος 0,023 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η ΓΣ

  Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 10%.

  12/05 2016

  Μύλοι Κεπενού: Στις 6 Ιουνίου η ΓΣ για την διάθεση κερδών χρήσης του 2015

  Στις 6 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Κεπενού για την, μεταξύ άλλων, έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών εταιρικής χρήσης του 2015.

  30/03 2016

  Μύλοι Κεπένου: Το οικονομικό ημερολόγιο του 2016.

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016 ανακοίνωσε η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ.

  07/08 2015

  Μύλοι Κεπένου: Στις 12 Αυγούστου ξεκινάει η καταβολή του μερίσματος 2014

  Στις 12 Αυγούστου 2015 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος της εταιρείας Μύλοι Κεπένου όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της.

  01/07 2015

  Μύλοι Κεπένου: Αναβολή της καταβολής του μερίσματος

  Την αναβολή καταβολής μερίσματος της ανακοίνωσε η εταιρεία Μύλοι Κεπένου λόγω της τραπεζικής αργίας. Η νέα ημερομηνία καταβολής θα γνωστοποιηθεί σε νέα ανακοίνωση.

  08/06 2015

  Μύλοι Κεπένου: Από 3/6 η καταβολή του μερίσματος

  Από 3 Iουλίου 2015, από την πληρώτρια Τράπεζα – Alpha Bank, θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας Μύλοι Κεπένου.