Συνεχης ενημερωση

  0,4350

  0,0510 (13,28%)

  • Άνοιγμα 0,3950
  • Υψηλό 0,4430
  • Χαμηλό 0,3950
  • Όγκος 84.560
  • Τζίρος 35.640 €
  • Πράξεις 106
  18:02 22/07

  ΕΛΓΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ ύψους 10,9 εκατ. ευρώ

  Αναμένεται να ενισχύσει την ομαλή λειτουργία της και την περαιτέρω ανάπτυξή της με στρατηγικές κινήσεις.

  19:38 28/06

  ΕΛΓΕΚΑ: Από 6 Ιουλίου έως και 19 Ιουλίου η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2021.

  17:24 28/06

  Την Πέμπτη, 1η Ιουλίου, η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ της ΕΛΓΕΚΑ

  Η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 9 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,38.

  19:41 25/06

  ΕΛΓΕΚΑ: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

  Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση της εταιρείας στις 11.12.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά έως 28.561.077 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία.

  18:58 25/06

  Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €240.000 ευρώ για χειραγώγηση της μετοχής της Marfin Popular Bank το 2011

  Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  20:33 23/06

  ΕΛΓΕΚΑ: Στα €0,38 όρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών το Δ.Σ.

  Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει σε ποσό Ευρώ 6.854.658,48 και θα συγκεντρωθεί με την...

  18:57 31/03

  ΕΛΓΕΚΑ: Θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ έως 6,85 εκατ. ευρώ οι βασικοί μέτοχοι

  Τι γνωστοποίησαν οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης Αλέξανδρος Κατσιώτης, Έλλη Δρακοπούλου, Αικατερίνη Δρακοπούλου και Αθανασία Δρακοπούλου.

  18:20 08/03

  ΕΛΓΕΚΑ: Στα 192,5 εκατ. ανήλθε ο κύκλος εργασιών το 2020 - Ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ

  Αύξηση πωλήσεων κατά 7,4% και ενισχυμένη θέση στους τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου.

  17:53 07/01

  ΕΛΓΕΚΑ: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές στο ΧΑ από 11 Ιανουαρίου

  Με τη νέα ονομαστική αξία των 0,24 ευρώ ανά μετοχή, που προέκυψε μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών, από 11 Ιανουαρίου.

  15/12 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση 7,5% στον κύκλο εργασιών το 9μηνο 2020

  Πώς σχολιάζει την επίδραση της πανδημίας.

  11/12 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Έγκριση ΓΣ για ΑΜΚ κατά 6,9 εκατ. ευρώ

  Για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του Ομίλου στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

  19/11 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Έκτακτη ΓΣ στις 11/12 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

  Και για αύξηση κεφαλαίου έως 7 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας

  30/09 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων 10,5% στο α' εξάμηνο του 2020

  Την ίδια περίοδο, ο όμιλος μείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 9,15%.

  24/07 2020

  ΕΛΓΕΚΑ: Η Χριστίνα Παπανδρέου νέα Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου

  Στη θέση του κ. Άρι Χατζατουριάν, ο οποίος αναλαμβάνει στο εξής επικεφαλής των ευρύτερων επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

  04/12 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Νέα Γενική Διευθύντρια η κα Κυριακή Ηλία

  Θα έχει την πλήρη ευθύνη των δραστηριοτήτων της "Μητρικής" στην Ελλάδα. Μέχρι και σήμερα, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ασκούσε ο κ. Ιωάννης Καλύβας του Θεοδώρου".

  23/10 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμιεύθηκε το κοινό ομολογιακό δάνειο των 38.050.000 ευρώ

  Εκταμιεύθηκε στις 23 Οκτωβρίου το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 38.050.000 ευρώ της ΕΛΓΕΚΑ.

  27/09 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Βελίωση κερδοφορίας και EBITDA στο εξάμηνο

  Στα 83,5 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών. Κέρδη 0,1 εκατ. έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2018.

  26/07 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση ΚΟΔ ύψους €49,7 εκατ.

  Στη μητρική εταιρία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε." καθώς και στη θυγατρική "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες".

  04/06 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Στις 26 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Στις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ".

  19/04 2019

  ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5,2%, στα €6,6 εκατ. τα EBITDA

  Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά κατά 5,2% στα 174,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ για το 2018, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες...

  15/02 2019

  Χρηματοδότη 6,4 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ για την ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

  Μέσω έκδοσης μετατρέψιμου-ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

  31/10 2018

  ΕΛΓΕΚΑ: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης

  Ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της μητρικής εταιρείας και των ελληνικών θυγατρικών για τη χρήση του 2017.

  27/04 2018

  ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι ζημιών

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 4,9% και διαμορφώθηκε σε €165,5 εκατ. έναντι €157,8 εκατ. το 2016.

  25/04 2018

  ΕΛΓΕΚΑ: Τη μη διανομή μερίσματος θα προτείνει το Δ.Σ.

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2018 ανακοίνωσε η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη...

  22/01 2018

  ΕΛΓΕΚΑ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ μετά την αντικατάσταση μέλους της

  Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.