Συνεχης ενημερωση

  ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΔΡΟΥΚ)

  1,4000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  07/05 2019

  Πρόστιμα συνολικού ύψους €23.000 από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

  Τη διαγραφή των μετοχών της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ και του ΥΓΕΙΑ από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν των σχετικών αιτημάτων των ίδιων των εταιρειών και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους €23.000,...

  10/04 2019

  Druckfarben: Υπέβαλε το αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χ.Α.

  Υπέβαλε σήμερα 10 Απριλίου 2019, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αίτημα διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 3.873.120 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30...

  10/04 2019

  Druckfarben: Απόφαση ΕΓΣ για διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.

  Τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, ήτοι 3.873.120 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και την υποβολή σχετικού ...

  09/04 2019

  Druckfarben: Ολοκληρώθηκε το squeeze out από την ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Πλέον η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική κατέχει το 100% των μετοχών της Druckfarben.

  15/03 2019

  ΕΚ: Πράσινο φως για squeeze-out σε Ντρουκφάρμπεν και Υγεία

  Το "πράσινο φως" στις εταιρείες Καζάρ, Nexans Participations και Hellenic Healthcare προκειμένου να προχωρήσουν σε squeeze-out επί των μετοχών της Ντρουκφάρμπεν, της Nexans Ελλάς και του Υγεία...

  04/01 2019

  Druckfarben: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για τη δημόσια πρόταση

  Την Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας ΚΑΖΑΡ Επενδυτική (Προτείνων) έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Druckfarben.

  03/01 2019

  Druckfarben: Με 93,28% η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα

  Μετά την τελευταία απόκτηση μετοχών στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.

  27/12 2018

  Druckfarben: Στις 24/1 λήγει η περίοδος αποδοχής της Δ.Π.

  Το Πληροφοριακό Δελτίο της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της ΚΑΖΑΡ Επενδυτική προς τους μετόχους της Druckfarben έδωσε στη δημοσιότητα η εισηγμένη.

  21/12 2018

  Druckfarben: Στις 24/1 λήγει η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

  Ο Προτείνων προσφέρει το ποσό των €1,40 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα.

  19/12 2018

  Druckfarben: Με 92,63% στα δικαιώματα ψήφου η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Στο 92,63% διαμορφώνεται περίπου το ποσοστό της ΚΑΖΑΡ Επενδυτικής και των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα με αυτή επί των δικαιωμάτων ψήφου της Druckfarben, συμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της...

  11/12 2018

  Druckfarben: Με 91,96% στα δικαιώματα ψήφου η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Η KΑΖΑΡ Επενδυτική κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 211.389 μετοχές.

  10/12 2018

  Druckfarben: Με 91,9% στα δικαιώματα ψήφου η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Κατά την 07.12.2018, ο Προτείνων απέκτησε  170 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,004 % του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

  23/11 2018

  Druckfarben: Με 89,02% στα δικαιώματα ψήφου η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Στο 89,02% διαμορφώνεται περίπου το ποσοστό της ΚΑΖΑΡ Επενδυτικής και των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα με αυτή, επί των δικαιωμάτων ψήφου της Druckfarben.

  22/11 2018

  Druckfarben: Προαιρετική δημόσια πρόταση από την KΑΖΑΡ Επενδυτική

  Προσφέρει το ποσό των 1,40 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή.

  09/08 2018

  Druckfarben: Ο κ. Β. Μπλιθικιώτης νέος οικονομικός διευθυντής

  Την αντικατάσταση του κ. Χούνδρη Δημήτρη, Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου της Druckfarben και εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και την ανάληψη των καθηκόντων του Οικονομικού Διευθυντή  Ομίλου από τον κ....

  09/08 2018

  Druckfarben: Εκλογή νέου μέλους ΔΣ

  Την εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ανακοίνωσε η Druckfarben.

  30/07 2018

  Druckfarben: Το 25% της DF Nigeria Ltd απέκτησε η "DFP Druckfarben EOOD"

  Εναντι τιμήματος 190.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

  30/07 2018

  Druckfarben: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

  H Druckfarben ανακοίνωσε σήμερα ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2018, κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Ιουνίου 2018...

  01/06 2018

  Druckfarben: Απόφαση για μη διανομή μερίσματος και εκλογή νέου Δ.Σ. στην ετήσια Γ.Σ.

  Απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2017 λόγω ύπαρξης ζημιών ελήφθη ομόφωνα από τη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, ενώ εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,...

  25/05 2018

  Druckfarben: Την 1η/6 η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

  Την 1η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος χρήσης...

  24/10 2017

  Druckfarben: Μη απόσχιση του κλάδου των μελανιών αποφάσισε η ΓΣ

  Τη μη πραγματοποίηση της απόσχισης του Κλάδου Εκτυπωτικών Μελανιών της Εταιρίας και η μη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας και εισφοράς του κλάδου σε αυτήν, ενέκρινε η έκτακτη ΓΣ της Druckfarben στις 24 ...

  30/06 2017

  Druckfarben: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2016 λόγω ύπαρξης ζημιών.

  28/04 2017

  Druckfarben: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου

  Ποια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  18/04 2017

  Druckfarben: Στις 27/4 τα αποτελέσματα του 2016

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.

  08/12 2016

  Druckfarben: Ολοκληρώθηκε η καταβολή αποζημίωσης για τις εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο

  Η συνολική καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση ανήλθε στο ποσό των €11,950 εκατ.

  30/06 2016

  Druckfarben: Μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2015

  Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας Druckfarben, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δυο) ...