Συνεχης ενημερωση

  1,0000

  0,0050 (0,50%)

  • Άνοιγμα 1,0000
  • Υψηλό 1,0000
  • Χαμηλό 1,0000
  • Όγκος 500
  • Τζίρος 500 €
  • Πράξεις 1
  15/12 2020

  ΒΙΣ: Συρρίκνωση ζημιών σε επίπεδο EBITDA στο εννεάμηνο

  Συρρίκνωση ζημιών σε επίπεδο προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων εμφάνισε η ΒΙΣ στο εννεάμηνο.

  08/07 2020

  Στην κατηγορία "Επιτηρήσης" Intralot και ΒΙΣ

  Οι αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών λόγω της μεταφοράς της Intralot στην κατηγορία Επιτήρησης.

  27/09 2018

  ΒΙΣ: Υπεγράφη τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου

  Αφορά την παράταση του χρόνου λήξης στις 15.03.2023, ενώ το ανεξόφλητο κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.512.605 ευρώ.

  13/06 2018

  Η ΦΑΓΕ αποεπένδυσε από Elbisco και ΒΙΣ

  Από ποια εταιρεία τιμολογούνται οι πωλήσεις και ποια η συμφωνία με τις Αμερικάνικες Ελεγκτικές Αρχές. Επιστροφή στην κερδοφορία, με πτώση τζίρου και μείωση προσωπικού.

  30/04 2018

  ΒΙΣ: Στα 1,103 εκατ. ευρώ οι ζημιές το 2017

  Στα 1,103 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά από φόρους της ΒΙΣ το 2017, ενώ οι ζημίες  προ  φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,105 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ήταν στα 20,060 εκατ. ευρώ.

  04/04 2018

  ΒΙΣ: Στις 30/4 η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

  29/03 2018

  ΒΙΣ: Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2018

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018 γνωστοποίησε η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε. ως εξής:

  22/11 2017

  ΒΙΣ: Με 74,617% η Hellenic Quality Foods - Μηδενικό το ποσοστό της ΦΑΓΕ

  Στο 74,617% ανήλθε το ποσοστό της Hellenic Quality Foods στην ΒΙΣ, ενώ στο 0% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ΦΑΓΕ.

  03/07 2017

  ΒΙΣ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΒΙΣ, το οποίο εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

  09/06 2017

  ΒΙΣ: Στις 30/06 η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση κάλεσε η ΒΙΣ τους μετόχους της στις 30/06/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα

  29/03 2017

  ΒΙΣ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016, στις 31/3 τα αποτελέσματα

  Την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα ανακοινώσει η ΒΙΣ τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης του 2016, ενώ το ΔΣ θα προτείνει στην ΓΣ την μη διανομή μερίσματος.

  30/06 2016

  ΒΙΣ: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  Η Γ.Σ. συνήλθε στην έδρα της.

  09/06 2016

  ΒΙΣ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση κάλεσε τους μετόχους της η ΒΙΣ, η οποία θα συνέλθει τις 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :   ...

  23/12 2015

  ΒΙΣ: Στο 67,498% το ποσοστό της ΗQF

  Ολοκληρώθηκε στις 16.12.2015 η διαδικασία συγχώνευσης της Hellenic Quality Foods (ΗQF) με την ΙΩΦΙΛ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, όπως αναφέρει η ΒΙΣ σε σχετική ανακοίνωση.

  29/09 2015

  ΒΙΣ: Οριστική διακοπή λειτουργίας της μονάδας χαρτοποιΐας στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

  Προκειμένου, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, να σταματήσει η παραγωγή ζημιών από την ασύμφορη λειτουργία της μονάδας αυτής.

  25/06 2015

  ΒΙΣ: Μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  Μη διανομή τακτικού μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της ΒΙΣ, κατά την τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2015 ημέρα Πέμπτη.

  08/06 2015

  ΒΙΣ: Υπεγράφη η σύμβαση για το ομολογιακό δάνειο

  Υπεγράφη στις 05.06.2015 η σύμβαση ύψους 11.912.605,00 ευρώ, για την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της ΒΙΣ.

  04/06 2015

  ΒΙΣ: Στις 25/6 η τακτική γενική συνέλευση

  Στις 25/06/2015 ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΙΣ, για διόρθωση του ύψους του ποσού της προσημείωσης υποθήκης.

  27/03 2015

  ΒΙΣ: Μη διανομή μερίσματος για το 2014 θα προτείνει το Δ.Σ.

  Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 θα γίνει η ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων του 2014 απο την εταιρεία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών.

  24/12 2014

  ΒΙΣ: Έκδοση ομολογιακού δάνειου ύψους 12 εκατ. ευρώ

  Αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού, μη μετατρέψιμου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου ύψους έως 12 εκατ. ευρώ σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

  01/12 2014

  ΒΙΣ: Στις 24/12 η έκτακτη Γ.Σ. για έκδοση ομολογιακού

  Στις 24/12/2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΙΣ, στην οποία θα συζητηθεί η έκδοση Ομολογιακού Δάνειου ύψους έως 12.000.000 ευρώ.

  30/06 2014

  ΒΙΣ: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική Γ.Σ.

  Τη μη διανομή τακτικού μερίσματος για τη χρήση 2013 αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας.

  06/06 2014

  ΒΙΣ: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών

  Στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΒΙΣ, στην οποία οι μέτοχοι θα συζητήσουν τη διάθεση των κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος.

  27/03 2014

  ΒΙΣ: Μη διανομή μερίσματος για το 2013 θα προτείνει το Δ.Σ.

  Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2013.

  28/06 2013

  ΒΙΣ: Δεν διανέμει μέρισμα

  Τη μη διανομή τακτικού μερίσματος ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ.

  07/06 2013

  Στις 28 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση της ΒΙΣ

  Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 28/6 η ΒΙΣ.

  28/03 2013

  ΒΙΣ: Δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των €100.000 στην Κύπρο

  Η ΒΙΣ δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των €100.000 που τηρούνται στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

  28/03 2013

  ΒΙΣ: Στις 29/3 τα αποτελέσματα του 2012

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου μετά την λήξη της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2012 της ΒΙΣ.

  27/12 2012

  ΒΙΣ: Εκλογή νέου Δ.Σ.

  Εξελέγη το νέο Δ.Σ της εταιρείας ΒΙΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της σημερινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.