Συνεχης ενημερωση

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ (Αγορά κλειστή)

  Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

  Φόρτωση

  ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΕΣΕΦ 0,0140 16,67 % 0,0020 20.700
  ΜΠΛΕ 0,7800 8,33 % 0,0600 200
  ΛΟΡΔ 0,0790 5,33 % 0,0040 10
  ΣΑΛΑ 0,7800 4,00 % 0,0300 5.500
  ΜΙΝΕ 0,0320 3,23 % 0,0010 700
  ΔΗΕΠ 0,4900 2,08 % 0,0100 49.906
  ΕΛΗΤ 0,8600 1,18 % 0,0100 62.746
  ΛΟΥΗ 0,1120 0,90 % 0,0010 49.000
  ΚΕΟ 1,3900 0,72 % 0,0100 1.964
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΚΩΝΣ 0,1070 -8,55 % -0,0100 3.000
  ΤΣΟΚ 0,1100 -7,56 % -0,0090 26.000
  ΚΛΑΡ 0,0205 -4,65 % -0,0010 73.284
  ΤΣΙΒ 2,1600 -1,82 % -0,0400 10.929
  ΛΕΠΤ 0,0745 -0,67 % -0,0005 14.425
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
  ΕΛΗΤ 0,8600 1,18 % 0,0100 53.707
  ΤΣΙΒ 2,1600 -1,82 % -0,0400 23.761
  ΔΗΕΠ 0,4900 2,08 % 0,0100 23.725
  ΦΡΟΥ 0,2260 0,00 % 0,0000 15.165
  ΛΟΞΕ 0,5000 0,00 % 0,0000 15.000
  ΛΟΥΗ 0,1120 0,90 % 0,0010 5.545
  ΣΑΛΑ 0,7800 4,00 % 0,0300 4.245
  ΤΣΟΚ 0,1100 -7,56 % -0,0090 2.872
  ΚΕΟ 1,3900 0,72 % 0,0100 2.712
  ΑΤΑΣ 1,3000 0,00 % 0,0000 1.560
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
  ΚΛΑΡ 0,0205 -4,65 % 73.284 1.539
  ΦΡΟΥ 0,2260 0,00 % 67.275 15.165
  ΕΛΗΤ 0,8600 1,18 % 62.746 53.707
  ΔΗΕΠ 0,4900 2,08 % 49.906 23.725
  ΛΟΥΗ 0,1120 0,90 % 49.000 5.545
  ΛΟΞΕ 0,5000 0,00 % 30.000 15.000
  ΤΣΟΚ 0,1100 -7,56 % 26.000 2.872
  ΕΣΕΦ 0,0140 16,67 % 20.700 289
  ΛΕΠΤ 0,0745 -0,67 % 14.425 1.037
  ΤΣΙΒ 2,1600 -1,82 % 10.929 23.761
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
  ΛΟΞΕ 0,5000 0,00 % 30.000 0,09 %
  ΦΡΟΥ 0,2260 0,00 % 67.275 0,07 %
  ΚΛΑΡ 0,0205 -4,65 % 73.284 0,07 %
  ΕΣΕΦ 0,0140 16,67 % 20.700 0,03 %
  ΔΗΕΠ 0,4900 2,08 % 49.906 0,02 %
  ΕΛΗΤ 0,8600 1,18 % 62.746 0,02 %
  ΤΣΙΒ 2,1600 -1,82 % 10.929 0,02 %
  ΣΑΛΑ 0,7800 4,00 % 5.500 0,02 %
  ΛΕΠΤ 0,0745 -0,67 % 14.425 0,01 %
  ΙΝΕΠ 0,1000 0,00 % 6.667 0,01 %
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
  ΛΕΠΕ 0,0115 0,00 % 3.800 21,74 %
  ΜΠΛΕ 0,7800 8,33 % 200 11,11 %
  ΔΗΕΠ 0,4900 2,08 % 49.906 5,42 %
  ΚΛΑΡ 0,0205 -4,65 % 73.284 4,65 %
  ΛΕΠΤ 0,0745 -0,67 % 14.425 4,00 %
  ΣΑΛΑ 0,7800 4,00 % 5.500 4,00 %
  ΤΣΙΒ 2,1600 -1,82 % 10.929 2,73 %
  ΛΟΥΗ 0,1120 0,90 % 49.000 2,70 %
  ΦΡΟΥ 0,2260 0,00 % 67.275 1,77 %
  ΤΣΟΚ 0,1100 -7,56 % 26.000 1,68 %

  FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%