Συνεχης ενημερωση

  ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (Αγορά κλειστή)

  Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

  ΣΥΜB. ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
  ΑΒΑΚ 0,0950 0,00 %
  ΑΓΡΟ 1,0300 0,00 %
  ΑΘΗΕ 0,5600 0,00 %
  ΑΙΕΠ 0,0030 0,00 %
  ΑΚΕΠ 0,0235 0,00 %
  ΑΜΑΘ 0,1350 3,05 %
  ΑΝΠΑ 0,1510 0,00 %
  ΑΠΕΠ 0,1580 0,00 %
  ΑΤΑΣ 1,3200 -0,75 %
  ΒΑΣΙ 0,1160 0,00 %
  ΒΕΝΤ 0,0960 0,00 %
  ΒΙΖΝ 0,2100 0,00 %
  ΓΙΕΠ 0,0360 0,00 %
  ΓΟΥΛ 0,0835 0,00 %
  ΔΒΚΔ 0,8200 0,00 %
  ΔΗΕΠ 0,4920 0,00 %
  ΔΩΕΠ 0,0010 0,00 %
  ΕΛΕΠ 0,0810 0,00 %
  ΕΛΗΤ 0,8380 -0,95 %
  ΕΛΛΗ 0,3200 -3,03 %
  ΕΜΕΠ 0,8800 0,00 %
  ΕΞΕΠ 0,1000 0,00 %
  ΕΡΜΕ 0,0445 0,00 %
  ΕΣΕΦ 0,0200 0,00 %
  ΙΝΕΠ 0,1100 0,00 %
  %
  ΣΥΜB. ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
  ΙΟΑΝ 0,0100 0,00 %
  ΙΣΕΠ 0,0430 0,00 %
  ΚΑΕΠ 0,2500 0,00 %
  ΚΑΡ 0,0170 0,00 %
  ΚΑΡΚ 0,1190 0,00 %
  ΚΕΑΕ 0,1620 0,00 %
  ΚΕΟ 1,4200 0,00 %
  ΚΕΤΣ 0,3840 0,00 %
  ΚΚΟΜ 0,2200 0,00 %
  ΚΛΑΡ 0,0210 0,00 %
  ΚΟΕΠ 0,0010 0,00 %
  ΚΟΣΑ 0,0350 0,00 %
  ΚΡΟΝ 0,0810 0,00 %
  ΚΥΘΡ 0,1100 0,00 %
  ΚΩΝΣ 0,1280 0,00 %
  ΛΕΕΠ 0,1390 0,00 %
  ΛΕΠΕ 0,0105 0,00 %
  ΛΕΠΤ 0,0700 0,00 %
  ΛΙΝΑ 1,0600 0,95 %
  ΛΙΠΕ 1,2200 0,00 %
  ΛΟΞΕ 0,8300 0,61 %
  ΛΟΡΔ 0,0750 0,00 %
  ΛΟΤΖ 1,3100 0,00 %
  ΛΟΥΗ 0,1250 -2,34 %
  ΜΑΠΑ 0,1760 10,00 %
  %
  ΣΥΜB. ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
  ΜΙΝΕ 0,0300 0,00 %
  ΜΙΤΣ 0,2300 0,00 %
  ΜΟΔΕ 0,0080 0,00 %
  ΜΠΛΕ 0,7000 6,06 %
  ΝΕΜΕ 0,1220 0,00 %
  ΝΤΙΑ 0,0525 0,00 %
  ΝΤΙΜ 0,0630 0,00 %
  ΝΤΟΔ 0,2760 0,00 %
  ΟΚΑΣ 0,0110 0,00 %
  ΠΑΝΔ 0,0720 8,27 %
  ΠΙΕΡ 0,0370 0,00 %
  ΠΙΠΗ 0,0800 0,00 %
  ΠΡΟΠ 0,0015 0,00 %
  ΠΤΕΛ 0,0190 0,00 %
  ΡΕΕΠ 0,0010 0,00 %
  ΡΕΝΟ 0,0020 0,00 %
  ΡΟΛΑ 0,0325 0,00 %
  ΡΟΧΑ 0,0390 0,00 %
  ΣΑΕΠ 0,2380 0,00 %
  ΣΑΙΠ 0,2430 0,00 %
  ΣΑΛΑ 1,0600 0,95 %
  ΣΑΦΣ 0,0020 0,00 %
  ΣΕΑΣ 0,0010 0,00 %
  ΣΙΤΟ 0,0270 0,00 %
  ΣΙΦΛ 0,0410 0,00 %
  %
  ΣΥΜB. ΤΙΜΗ ΜΕΤ.%
  ΣΛΕΠ 0,0020 0,00 %
  ΣΤΑΔ 1,4800 0,00 %
  ΣΤΕΠ 0,0020 0,00 %
  ΣΤΟ 0,0100 0,00 %
  ΣΤΣΔ 0,1730 0,00 %
  ΤΔΕΠ 0,5200 0,00 %
  ΤΕΕΠ 0,8000 0,00 %
  ΤΕΛΕ 0,0030 0,00 %
  ΤΖΕΠ 0,0070 0,00 %
  ΤΚΕΠ 1,8000 0,00 %
  ΤΟΕΠ 0,0350 0,00 %
  ΤΟΚΙ 0,0605 0,00 %
  ΤΡΑΓ 0,5500 0,00 %
  ΤΡΑΝ 0,2300 0,00 %
  ΤΡΚΥ 0,1610 0,00 %
  ΤΣΙΒ 2,2000 -0,90 %
  ΤΣΟΚ 0,1200 -8,40 %
  ΦΑΣΤ 0,0115 0,00 %
  ΦΙΛΑ 0,0760 0,00 %
  ΦΙΛΟ 0,2100 0,00 %
  ΦΡΟΥ 0,2900 -0,68 %
  ΧΑΕΠ 0,0290 0,00 %
  ΧΑΡΙ 0,0320 0,00 %
  ΧΑΣΕ 0,0010 0,00 %
  %

  ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΜΑΠΑ 0,1760 10,00 % 0,0160 7.000
  ΠΑΝΔ 0,0720 8,27 % 0,0055 500
  ΜΠΛΕ 0,7000 6,06 % 0,0400 20
  ΑΜΑΘ 0,1350 3,05 % 0,0040 15.000
  ΣΑΛΑ 1,0600 0,95 % 0,0100 350
  ΛΙΝΑ 1,0600 0,95 % 0,0100 3.154
  ΛΟΞΕ 0,8300 0,61 % 0,0050 10.100
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
  ΤΣΟΚ 0,1200 -8,40 % -0,0110 30.000
  ΕΛΛΗ 0,3200 -3,03 % -0,0100 84.235
  ΛΟΥΗ 0,1250 -2,34 % -0,0030 8.190
  ΕΛΗΤ 0,8380 -0,95 % -0,0080 20.315
  ΤΣΙΒ 2,2000 -0,90 % -0,0200 4.822
  ΑΤΑΣ 1,3200 -0,75 % -0,0100 77.500
  ΦΡΟΥ 0,2900 -0,68 % -0,0020 13.500
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
  ΑΤΑΣ 1,3200 -0,75 % -0,0100 93.300
  ΚΕΤΣ 0,3840 0,00 % 0,0000 31.578
  ΕΛΛΗ 0,3200 -3,03 % -0,0100 26.955
  ΕΛΗΤ 0,8380 -0,95 % -0,0080 17.024
  ΤΣΙΒ 2,2000 -0,90 % -0,0200 10.676
  ΛΟΞΕ 0,8300 0,61 % 0,0050 8.383
  ΦΡΟΥ 0,2900 -0,68 % -0,0020 3.920
  ΤΣΟΚ 0,1200 -8,40 % -0,0110 3.608
  ΛΙΝΑ 1,0600 0,95 % 0,0100 3.339
  ΑΜΑΘ 0,1350 3,05 % 0,0040 2.025
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
  ΕΛΛΗ 0,3200 -3,03 % 84.235 26.955
  ΚΕΤΣ 0,3840 0,00 % 82.205 31.578
  ΑΤΑΣ 1,3200 -0,75 % 77.500 93.300
  ΕΣΕΦ 0,0200 0,00 % 37.293 745
  ΤΣΟΚ 0,1200 -8,40 % 30.000 3.608
  ΕΛΗΤ 0,8380 -0,95 % 20.315 17.024
  ΑΜΑΘ 0,1350 3,05 % 15.000 2.025
  ΚΩΝΣ 0,1280 0,00 % 14.345 1.836
  ΦΡΟΥ 0,2900 -0,68 % 13.500 3.920
  ΛΟΞΕ 0,8300 0,61 % 10.100 8.383
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
  ΕΛΛΗ 0,3200 -3,03 % 84.235 0,53 %
  ΑΤΑΣ 1,3200 -0,75 % 77.500 0,20 %
  ΚΕΤΣ 0,3840 0,00 % 82.205 0,06 %
  ΕΣΕΦ 0,0200 0,00 % 37.293 0,06 %
  ΛΟΞΕ 0,8300 0,61 % 10.100 0,03 %
  ΜΑΠΑ 0,1760 10,00 % 7.000 0,02 %
  ΦΡΟΥ 0,2900 -0,68 % 13.500 0,01 %
  ΑΜΑΘ 0,1350 3,05 % 15.000 0,01 %
  ΤΣΟΚ 0,1200 -8,40 % 30.000 0,01 %
  ΚΩΝΣ 0,1280 0,00 % 14.345 0,01 %
  ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
  ΜΑΠΑ 0,1760 10,00 % 7.000 3,75 %
  ΤΣΙΒ 2,2000 -0,90 % 4.822 2,70 %
  ΤΣΟΚ 0,1200 -8,40 % 30.000 1,53 %
  ΦΡΟΥ 0,2900 -0,68 % 13.500 1,37 %
  ΛΙΝΑ 1,0600 0,95 % 3.154 0,95 %
  ΛΟΤΖ 1,3100 0,00 % 820 0,76 %
  ΚΕΤΣ 0,3840 0,00 % 82.205 0,52 %
  ΕΛΗΤ 0,8380 -0,95 % 20.315 0,24 %

  FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%