Συνεχης ενημερωση

  4,4500

  0,0600 (1,37%)

  • Άνοιγμα 4,4000
  • Υψηλό 4,4750
  • Χαμηλό 4,3700
  • Όγκος 111.593
  • Τζίρος 495.201 €
  • Πράξεις 294
  22/02 2017

  Fourlis: Μηδένισε το ποσοστό της η Mitica Limited

  Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o μέτοχος MITICA LIMITED στην Fourlis έχει κατέλθει του ορίου του 5% από την 9η Ιανουαρίου 2017.

  17/01 2017

  Fourlis: Στα 54.923.538,70 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

  Διαιρούμενο σε 51.330.410 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η καθεμία.

  09/02 2015

  Fourlis: Άνω του 5% το ποσοστό της FIL Limited

  Ο μέτοχος FIL Limited (FIL) της Fourlis στις 5 Φεβρουαρίου 2015 ήταν κάτοχος 2.557.018 μετοχών και αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή ποσοστού 5,01%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. ...

  09/09 2013

  Fourlis: Πώληση 541.948 ιδίων μετοχών

  Στην πώληση 541.948 ιδίων μετοχών, στην τιμή των €2,59 ανά μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος €1.403.645,32, προέβη στις 27/8 η Fourlis.

  02/09 2013

  Τρ. Πειραιώς: Πώληση μετοχών και warrants από την Fourlis

  Σε πώληση 300.034 μετοχών συνολικής αξίας 328.637,06 ευρώ και 300.034 τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants), συνολικής αξίας 211.243,13 ευρώ της Τρ. Πειραιώς, προέβη στις 30/8 η...

  18/06 2013

  Fourlis: Με 20,562% η κα Δάφνη Φουρλή

  Στο 20,562% στις 18/6 ανήλθε η συμμετοχή της κας Δάφνης Φουρλή στο μετοχικό κεφάλαιο της Fourlis Α.Ε.

  17/06 2013

  Τρ. Πειραιώς: Αγορά δικαιωμάτων προτίμησης από την Fourlis

  Σε αγορά 8.409 δικαιωμάτων προτίμησης στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 92,50 ευρώ, προέβη στις 14/6 η Fourlis.

  10/12 2012

  Fourlis: Πάνω από το 15% η συμμετοχή της κας Δάφνης Φουρλή

  Στο 16,2674% αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η κας Δάφνη Φουρλή στην Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών.

  11/06 2012

  Fourlis: Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7500 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.500 ευρώ, προέβη στις 8/6 η Fourlis.

  23/05 2012

  Fourlis: Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,7909 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.954,52 ευρώ, προέβη στις 23/5 η Fourlis.

  23/05 2012

  Fourlis: Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 0,8790 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.395 ευρώ, προέβη στις 22/5 η Fourlis.

  22/05 2012

  Fourlis: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,9440 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.832 ευρώ, προέβη στις 21/5 η Fourlis.

  18/05 2012

  Fourlis: Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,9990 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.995 ευρώ, προέβη στις 17/5 η Fourlis.

  17/05 2012

  Fourlis: Αγορά 149 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 149 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,04 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 154,96 ευρώ, προέβη στις 16/5 η Fourlis.

  16/05 2012

  Fourlis: Αγορά 6.000 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 6.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1.0567 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.340 ευρώ, προέβη στις 15/5 η Fourlis.

  15/05 2012

  Fourlis: Αγορά 9.950 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 9.950 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1.0412 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10.359,50 ευρώ, προέβη στις 14/5 η Fourlis.

  14/05 2012

  Fourlis: Αγορά 9.100 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 9.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1.0986 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.997,70 ευρώ, προέβη στις 11/5 η Fourlis.

  11/05 2012

  Fourlis: Αγορά 8.400 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 8.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1.1097 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.321,48 ευρώ, προέβη στις 10/5 η Fourlis.

  10/05 2012

  Fourlis: Αγορά 7.100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 7.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1.0972 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.790 ευρώ, προέβη στις 9/5 η Fourlis.

  09/05 2012

  Fourlis: Αγορά 6.400 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 6.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 1,10 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 7.036, προέβη στις 8/5 η Fourlis.

  07/05 2012

  Fourlis: Aγορά 6.000 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 6.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 1.08 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 6.480,00, προέβη στις 7 Μαΐου 2012 η Fourlis A.E. Συμμετοχών σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  19/12 2011

  Fourlis: Aγορά 6.400 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 6.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,52 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 9.736 ευρώ, προχώρησε στις 15/12 η Fourlis.

  16/12 2011

  Fourlis: Αγορά 4.200 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 4.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,69 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.099,00 ευρώ, προέβη στις 15/12 η Fourlis.

  15/12 2011

  Fourlis: Αγορά 1.367 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.367 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 1.74 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 2.378,58, προέβη στις 14/12 η Fourlis.

  14/12 2011

  Fourlis: Αγορά 3.600 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 6.490 ευρώ προέβη στις 13/12 η Fourlis.

  13/12 2011

  Fourlis: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,90 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.700 ευρώ, προέβη στις 12/12 η Fourlis.

  12/12 2011

  Fourlis: Aγορά 2.925 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.925 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,98 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 5.787,25 ευρώ προέβη στις 9/12 η Fourlis.

  09/12 2011

  Fourlis: Aγορά 3.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,99 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 6,970 ευρώ προέβη στις 8/12 η Fourlis.

  08/12 2011

  Fourlis: Aγορά 3.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,01 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 7.039,98 ευρώ προέβη στις 7/12 η Fourlis.