Συνεχης ενημερωση

  18/08 2016

  Forthnet: Το 1,97% μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά η EITML

  Συνολικά 2.167.500 μετοχές της Forthnet, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1,97% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά η Emirates International...

  04/02 2014

  Forthnet: Διάθεση 1.034.720 μετοχών από την Forgendo

  Σε διάθεση 1.034.720 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 635.318,08 ευρώ, προέβη στις 31/1 η Forgendo Ltd, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της...

  22/01 2014

  Forthnet: Στο 6,51% η έμμεση συμμετοχή της Vodafone Group στις 16/1

  Σε ποσοστό 6,51%, από ποσοστό κατώτερο του ελαχίστου ορίου προηγουμένως, ανήλθε στις 16 Ιανουαρίου η έμμεση συμμετοχή της Vodafone Group στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet.

  02/01 2014

  Forthnet: Πώληση δικαιωμάτων συμμετοχής στην ΑΜΚ και μετοχών από διοικητικά στελέχη

  Σε πώληση δικαιωμάτων συμμετοχής στην τρέχοαυσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet καθώς και μετοχών της εταιρείας προχώρησαν στις 27/12/2013 οι κ.κ. Ιωάννης Καβακλής, Γενικός Εμπορικός...

  11/04 2011

  Forthnet: Αγορά 24.460 μετοχών από Cyrte Investments

  Σε αγορά 24.460 μετοχών της Forthnet προέβη στις 5 και 6/4 η Cyrte Investments GP I B.V.

  07/04 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Cyrte Investments

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη την 1/4 και στις 4/4 η Cyrte Investments GP I B.V.

  06/04 2011

  Forthnet: Απόκτηση μετοχών από τον πρόεδρο της εταιρείας

  Σε απόκτηση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, έναντι συνολικής αξίας 8.400 ευρώ, προέβη στις 4/4 ο κ. Deepak Srinivas Padmanabhan.

  04/04 2011

  Forthnet: Απόκτηση μετοχών από Cyrte Investments

  Σε απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet προέβη στις 30 και 31/3 η Cyrte Investments.

  29/03 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Cyrte

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη στις 24 και 28/3 η Cyrte Investments GP I B.V.

  28/03 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Cyrte Investments

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη από τις 17/3 έως τις 22/3 η Cyrte Investments GP I B.V.

  02/02 2011

  Forthnet: Αγορά μετοχών από Forgendo

  Σε αγορά 6.680 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 3.807,60 ευρώ, προέβη στις 28/1 η Forgendo.

  28/01 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Forgendo

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη στις 26/01 και 27/01 η Forgendo.

  27/01 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Forgendo

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη στις 24 και 25/1η Forgendo Ltd.

  24/01 2011

  Forthnet: Αγορά μετοχών από Forgendo

  Σε απόκτηση 72.999 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 42.399,42 ευρώ, προέβη στις 20/1 η Forgendo.

  12/01 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Forgendo

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη στις 10 και 11/1 η Forgendo.

  10/01 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Forgendo

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη στις 4 και 5/1 η Forgendo.

  04/01 2011

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Forgendo

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προέβη στις 30 και 31/12 η Forgendo.

  29/12 2010

  Forthnet: Απόκτηση μετοχών από Forgendo

  Σε αγορές μετοχών της Forthnet προχώρησε το τελευταίο διάστημα η μέτοχος "Forgendo Ltd", νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Deepak Srinivas Padmanabhan και το μη...

  23/12 2010

  Forthnet: Απόκτηση μετοχών από Forgendo

  Σε απόκτηση 174.990 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 104.854,01 ευρώ, προχώρησε στις 21/12 η "Forgendo Ltd".

  21/12 2010

  Forthnet: Αγορές μετοχών από Forgendo

  Σε αγορά μετοχών της Forthnet προέβη στις 16 και 17 Δεκεμβρίου η Forgendo.

  20/12 2010

  Forthnet: Απόκτηση μετοχών από Cyrte Investments

  Σε απόκτηση μετοχών της Forthnet προχώρησε η “Cyrte Investments GP I B.V.”, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Franciscus Botman.

  07/12 2010

  Forthnet: Στο 40,07% η συμμετοχή EITML

  Στο 40,07% ανήλθε το έμμεσο ποσοστό της Emirates International Telecommunication επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet, μετά την αγορά 1.299.439 μετοχών από την Forgendo, η...

  31/03 2010

  Forthnet: Αγορά μετοχών από Forgendo Ltd

  Σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet προέβη η Forgendo Ltd στις 26 και 29 Μαρτίου.

  30/03 2010

  Forthnet: Απόκτηση μετοχών από Forgendo Ltd

  Σε απόκτηση 1.000.000 μετοχών της Forthnet, προέβη η Forgendo Ltd στις 24/03.

  14/07 2009

  Forthnet: Αγορά μετοχών από Forgendo

  Σε απόκτηση 300.000 της Forthnet, συνολικής αξίας 575.370 ευρώ, προχώρησε η Forgendo στις 10/7.

  09/07 2009

  Forthnet: Αγορά 293.550 μετοχών από Forgendo

  Σε απόκτηση 293.550 μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 537.284,57 ευρώ, προχώρησε στις 7/7 η Forgendo Ltd.

  02/07 2009

  Forthnet: Αγορά μετοχών από Forgendo

  Σε αγορά 8.694 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 16.083,90 ευρώ, προέβη στις 2/7 η Forgendo.

  29/06 2009

  Forthnet: Αγορά 500.000 μετοχών από Forgendo

  Σε απόκτηση 500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 940.900 ευρώ, προέβη στις 25/6 η Forgendo.

  26/06 2009

  Forthnet: Αγορά 191.449 μετοχών από Forgendo

  Σε απόκτηση 191.449 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 349.853,90 ευρώ, προχώρησε στις 24/6 η Forgendo.

  25/06 2009

  Forthnet: Αγορά 300.000 μετοχών από Forgendo

  Σε αγορά 300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, συνολικής αξίας 530.580 ευρώ, προέβη στις 23/6 η Forgendo.