Συνεχης ενημερωση

  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΤΕΝΕΡΓ)

  9,9500

  0,0300 (0,30%)

  • Άνοιγμα 9,9200
  • Υψηλό 10,0000
  • Χαμηλό 9,7200
  • Όγκος 58.837
  • Τζίρος 582.110 €
  • Πράξεις 274
  03/01 2019

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 97.953,00 ευρώ.

  28/12 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 50.882,40 ευρώ.

  20/12 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 283.004,62 ευρώ.

  13/12 2018

  Tέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 106.352,99 ευρώ.

  26/10 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 26.200 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης  6,1672 ευρώ ανά μετοχή.

  18/10 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 80.858,05 ευρώ.

  02/10 2018

  Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 13.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης  6,40 ευρώ ανά μετοχή.

  07/09 2018

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 6,0074 ευρώ ανά μετοχή.

  30/08 2018

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Συνολική αξία συναλλαγής 59.000,00 ευρώ.

  24/08 2018

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 5,7427 ευρώ ανά μετοχή.

  13/07 2018

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορά 10.000  ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,1430 ευρώ ανά μετοχή.

  19/01 2018

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Κάτω του 5% το ποσοστό συμμετοχής της York Global Finance Offshore

  Κατόπιν δανεισμού, στις 16 Ιανουαρίου, 9.500.000 μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

  31/08 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Απόκτηση μετοχών από την Tetrad Capital Partners

  Στην απόκτηση 40.000 μετοχών της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε συνολικής αξίας €130.000,00, προέβη στις 28/8 το νομικό πρόσωπο TETRAD Capital Partners Ltd (Cayman), το οποίο έχει δεσμό με το ...

  03/03 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 471 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 471 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,78 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.309,38 ευρώ, προέβη στις 2/3 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  02/03 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.300 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,7788 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 25.843,20 ευρώ.

  01/03 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.400 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,78 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 26.132,00 ευρώ.

  28/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,80 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.440,00 ευρώ, προέβη στις 24/2 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  24/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.200 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,8033 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 25.790,77 ευρώ, προέβη στις 23/2 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  23/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 35 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 35 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,86 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 100,10 ευρώ, προέβη στις 22/2 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  22/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.240 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,86 ευρώ ανά μετοχή.

  20/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,86 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 28.028,00 ευρώ προέβη στις 17 Φεβρουαρίου, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  17/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 2.729 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,8582 ευρώ ανά μετοχή.

  16/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 3.300 ιδίων μετοχών

  Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προέβη την 15/2/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 3.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8539 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.417,90 ευρώ.

  15/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 1.367 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,8598 ευρώ ανά μετοχή.

  14/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 1.659 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2, 80 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.645,20 ευρώ.

  13/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 6.860 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 6.860 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,7980 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.194,40 ευρώ προέβη στις 10/2/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  10/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 5500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,7851 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 15.317,97 ευρώ προέβη την 9/2/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

  09/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.400 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,7904 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 26.229,87 ευρώ, προέβη στις 8/2 η ΤΕΡΝΑ Ενεργρειακή.

  08/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.800 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,8068 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.507,01 ευρώ.

  07/02 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 9.900 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,8145 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.863,97 ευρώ προέβη η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.