Συνεχης ενημερωση

  1,5500

  0,0200 (1,31%)

  • Άνοιγμα 1,4550
  • Υψηλό 1,5650
  • Χαμηλό 1,4550
  • Όγκος 8.099
  • Τζίρος 12.305 €
  • Πράξεις 35
  28/04 2016

  Revoil: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασισθεί κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/4/2014, ανακοίνωσε η Revoil.

  26/06 2015

  Revoil: Αγορά 725 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 725 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,28 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 203 ευρώ, προέβη στις 26/6 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

  24/06 2015

  Revoil: Αγορά 750 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,27633 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 207,25 ευρώ, προέβη στις 24/6 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.   

  23/06 2015

  Revoil: Αγορά 980 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 980 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,28 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 274,40 ευρώ προέβη την Τρίτη 23/6/2015 η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  22/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.160 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.160 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,285 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 330,60 ευρώ προέβη τη Δευτέρα 22/6/2015 η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  19/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.175 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.175 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,26149 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 307,25 ευρώ, προέβη στις 19/6/2015 η Revoil.

  18/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.380 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.380 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,27 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 372,60 ευρώ προχώρησε στις 18 Ιουνίου η Revoil μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση.

  12/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.790 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.790 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 537 ευρώ, προέβη στις 12/6 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  11/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 540 ευρώ προχώρησε μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής η Revoil.

  09/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.870 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.870 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,28 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 523,60 ευρώ προέβη την Τρίτη 9 Ιουνίου, μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής, η Revoil.

  08/06 2015

  Revoil: Αγορά 2.155 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.155 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,305 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 657,28 ευρώ προέβη στις 8/6/2015 η Revoil.

  05/06 2015

  Revoil: Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,302 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 302 ευρώ, προέβη στις 5/6 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  04/06 2015

  Revoil: Αγορά 2.230 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.230 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 669 ευρώ προχώρησε στις 4 Ιουνίου μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής η Revoil.

  03/06 2015

  Revoil: Αγορά 2.270 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.270 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,332 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 753,64 ευρώ προχώρησε στις 3 Ιουνίου η Revoil.

  02/06 2015

  Revoil: Αγορά 2.320 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.320 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,316 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 733,12 ευρώ προέβη μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής η Revoil.

  28/05 2015

  Revoil: Αγορά 2.290 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.290 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 687 ευρώ προέβη στις 28/5 η Revoil.

  27/05 2015

  Revoil: Αγορά 2.080 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.080 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,2974  ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 618,60 ευρώ, προέβη στις 27/5 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

  26/05 2015

  Revoil: Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,305 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 610 ευρώ, προέβη την Τρίτη 26/5/2015 η εταιρία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  22/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.930 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.930 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,31 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 598,30 ευρώ προέβη την Παρασκευή 22/5/2015 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής η Revoil.

  21/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.940 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.940 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,32 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 620,80 ευρώ, προέβη η Revoil στις 21/5/2015.

  19/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.680 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.680 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 504 ευρώ, προέβη την Τρίτη 19/5/2015 η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  15/05 2015

  Revoil: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 203 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,30 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 60,90 ευρώ, προέβη την Παρασκευή 15/5/2015 η Revoil.

  14/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.290 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.290 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,2949 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 380,42 ευρώ προχώρησε στις 14/5 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής η Revoil.

  13/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.218 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.218 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,28 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 341,04 ευρώ, προέβη στις 13/5 η Revoil, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  12/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.200 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,281 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 337,20 ευρώ προέβη την Τρίτη 12/5/2015 η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  11/05 2015

  Revoil: Αγορά 1.100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,275 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 302,50 ευρώ προέβη στις 11 Μαΐου η Revoil.

  08/05 2015

  Revoil: Αγορά 795 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 795 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,285 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 226,58 ευρώ προχώρησε την Παρασκευή 8/5/2015 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής.

  06/05 2015

  Revoil: Αγορά 615 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 615 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,279 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 171,59 ευρώ, προέβη στις 6/5 η Revoil.

  05/05 2015

  Revoil: Αγορά 560 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 560 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,26 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 145,60 ευρώ, προέβη την Τρίτη 5/5/2015 η εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  04/05 2015

  Revoil: Αγορά 507 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 507 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,243 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 123,20 ευρώ προχώρησε η Revoil την Δευτέρα 4/5/2015 μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής.