Συνεχης ενημερωση

  10/07 2017

  Νηρέας: Πώληση μετοχών από την κα Μπελλέ Σουλτάνα

  Σε πώληση 45.219 μετοχών της Νηρέας την 07/07/2017 μετά δικαιωμάτων ψήφου συνολικής καθαρής αξίας 13.114,62 ευρώ, προέβη η κυρία Μπελλέ Σουλτάνα, σύζυγος του κύριου Μπελλέ Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ ...

  02/12 2015

  Νηρεύς: Τα ποσοστά των τραπεζών στα δικαιώματα ψήφου μετά τις ΑΜΚ

  Τα ποσοστά των Τρ. Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας επί των δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας λόγω της πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ...

  11/10 2012

  Νηρέας: Αγορές μετατρέψιμων ομολογιών από Euromare

  Σε αγορές μετοχών της Νηρέας προέβη η Euromare Α.Ε.

  31/05 2012

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Νικόλαο Χαβιάρα και Key Food

  Σε απόκτηση μετοχών της Νηρέας προχώρησαν στις 28/5 ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας και η Key Food.

  04/11 2011

  Νηρέας: Αγορά μετοχών από κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε αγορά 15.365 κοινών ονομαστικών μετοχών της Νηρέας, συνολικής αξίας 9.992,69 ευρώ, προέβη την 1/11 ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης.

  27/10 2011

  Νηρέας: Αγορές μετοχών από τον κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε αγορές μετοχών της Νηρέας προέβη στις 24 και 25/10 ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτριος Λουμπούνης.

  20/10 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε απόκτηση 26.400 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας, προχώρησε ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης, εντεταλμένος σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

  13/10 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε απόκτηση 36.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας προέβη ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης, εντεταλμένος σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

  10/10 2011

  Νηρέας: Αγορές 18.631 μετοχών από τον κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε αγορές 18.631 μετοχών της Νηρέας προέβη στις 5, 6 και 71/0 ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτριος Λουμπούνης.

  05/10 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Συνολικά 63.300 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας απέκτησε ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

  30/09 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Συνολικά 7.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας απέκτησε ο κ. Δημήτριος Λουμπούνης, εντεταλμένος σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

  27/09 2011

  Νηρέας: Αγορές μετοχών από τον κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε αγορές 81.370 μετοχών της Νηρέας προέβη ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτριος Λουμπούνης.

  22/09 2011

  Νηρέας: Αγορά μετοχών από τον κ. Δημήτριο Λουμπούνη

  Σε αγορές συνολικά 8.656 μετοχών της Νηρέας προέβη στις 19 και 20/9 ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Δημήτριος Λουμπούνης.

  28/07 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Νικόλαο Χαβιάρα

  Συνολικά 305.850 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., συνολικής καθαρής αξίας € 211.036,50, απέκτησε στις 28/7/2011 ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, αντιπρόεδρος Δ.Σ....

  08/06 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Ν. Χαβιάρα

  Σε αγορά 9.200 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Νηρέας προχώρησε ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

  06/06 2011

  Νηρέας: Απόκτηση μετοχών από κ. Νικόλαο Χαβιάρα

  Σε απόκτηση 9.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας προχώρησε ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, αντιπρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

  01/06 2011

  Νηρέας: Αγορές μετοχών από τον κ. Νικόλαο Χαβιάρα

  Σε αγορές 26.000 μετοχών της Νηρέας προέβη στις 30 και 31/5 ο Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος Χαβιάρας.

  11/05 2011

  Νηρέας: Υπερέβησαν το 20% Kahka Bendukidze και Linnaeus Capital

  Ο κ. Kahka Bendukidze και η Linnaeus Capital Partners BV υπερέβησαν για πρώτη φορά το όριο του 20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Νηρέας.

  15/02 2011

  Νηρέας: Απόκτηση 220.000 μετοχών από κ. Νικόλαο Χαβιάρα

  Στην απόκτηση 220.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας προχώρησε ο κ. Νικόλαος Χαβιάρας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

  15/11 2010

  Νηρέας: Αγορά μετοχών από Key Food

  Σε αγορά 92.717 μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας, συνολικής αξίας 79.801,55 ευρώ, προχώρησε στις 10/11 η Key Food.

  12/11 2010

  Νηρέας: Αγορά μετοχών από Key Food

  Σε αγορά 7.283 μετοχών, μετά δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας, συνολικής αξίας 5.855,40 ευρώ, προχώρησε στις 9/11 η Key Food.

  01/11 2010

  Νηρέας: Άνω του 15% η συμμετοχή της Linnaeus Capital Partners

  Το 15% υπερέβη για πρώτη φορά η συμμετοχή του κ. Kahka Bendukidze και της Linnaeus Capital Partners BV στο μετοχικό κεφάλαιο της Νηρέας διαμοπρφούμενο στο 18,02% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου...

  27/10 2010

  Νηρέας: Άνω του 10% η συμμετοχή του κ. Kahka Bendukidze

  Το όριο του 10% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Νηρέας υπερέβησαν για πρώτη φορά ο κ. Kahka Bendukidze και η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV (με θεματοφύλακα την HSBC Private Bank Suisse...

  25/08 2009

  Νηρέας: Πώληση μετοχών από κ. Χ. Τριανταφύλλου

  Σε πώληση 6.000 μετοχών της Νηρέας, συνολικής καθαρής αξίας 5.340 ευρώ, προέβη ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου.