Συνεχης ενημερωση

  M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΜΛΣ)

  0,5700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,5700
  • Υψηλό 0,5700
  • Χαμηλό 0,5700
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/12 2018

  MLS: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 8.606,40 ευρώ.

  29/11 2018

  MLS: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 12.697 ευρώ.

  25/10 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης  4,4541 ευρώ ανά μετοχή.

  19/10 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά 1.540 ιδίων μετοχών

  Οι 1.540 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  18/10 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά ιδίων μετοχών

  Συνολική αξίας 6.003,00 ευρώ ευρώ.

  12/10 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά 2.200 ιδίων μετοχών

  Συνολική αξία συναλλαγής  9.652,75 ευρώ.

  18/09 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά 2.980 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,2606 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 12.696,53 ευρώ.

  13/09 2018

  MLS Πληροφορική: Αγορά ιδίων μετοχών

  Στις 10.553,99 ευρώ η συνολική αξία της συναλλαγής.

  30/08 2018

  MLS: Αγορά 4.160 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης  4,3414 ευρώ.

  01/03 2018

  MLS: Αγορά 7.200 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,2723 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 30.760,50 ευρώ.

  29/06 2017

  MLS: Αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Παράλληλα η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε πώληση 59.800 ιδίων μετοχών ήτοι ποσοστό 0.48% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 4,45 ευρώ.

  11/05 2017

  MLS: Αγορά μετοχών από τον κ. Ι. Καματάκη

  Σε αγορά 26.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 115.048 ευρώ, προέβη στις 10/5 ο κ. Καματάκης Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με σχετική...

  28/03 2017

  MLS: Αγορά 790 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 790 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,1391 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.269,90 ευρώ, προέβη στις 27/3 η MLS.

  27/03 2017

  MLS Πληροφορική: Αγορά 810 ιδίων μετοχών

  Οι ως άνω 810 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  24/03 2017

  MLS: Αγορά 810 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 810 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,1563 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.366,60 ευρώ, προέβη στις 23/3 η MLS.

  23/03 2017

  MLS: Αγορά 830 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 830 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,1648 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.456,80 ευρώ, προέβη στις 22/3 η MLS.

  22/03 2017

  MLS Πληροφορική: Αγορά 950 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 4,2002 ευρώ.

  20/03 2017

  MLS Πληροφορική: Αγορά 980 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,1805 ευρώ.

  20/03 2017

  MLS: Αγορά 950 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 950 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,1923 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.982,70 ευρώ, προέβη στις 17/3 η MLS.

  17/03 2017

  MLS: Αγορά 970 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 970 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,2093 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.083 ευρώ, προέβη στις 16/3 η MLS.

  16/03 2017

  MLS: Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,2069 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.206,90 ευρώ, προέβη στις 15/3 η MLS.

  15/03 2017

  MLS Πληροφορική: Αγορά 1.010 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,2359 ευρώ.

  14/03 2017

  MLS: Αγορά 1.070 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.070 ιδίων μετοχών , με μέση τιμή κτήσης 4,2528 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.550,47 ευρώ, προέβη στις 13/3 η MLS, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  13/03 2017

  MLS: Αγορά 1.100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,2414 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.665,55 ευρώ, προέβη στις 10/3 η MLS.

  10/03 2017

  MLS Πληροφορική: Αγορά 1.080 ιδίων μετοχών

  Οι ως άνω 1.080 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  09/03 2017

  MLS: Αγορά 1.210 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.210 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,2322 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.121 ευρώ, προέβη στις 8/3 η MLS.

  08/03 2017

  MLS Πληροφορική: Αγορά 1.200 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 4,2066 ευρώ.

  07/03 2017

  MLS: Αγορά 1.210 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.210 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,1962 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.077,35 ευρώ, προέβη στις 6/3 η MLS.

  06/03 2017

  MLS: Αγορά 1.150 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2024 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.832,75 ευρώ, προέβη στις 3/3 η MLS, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  02/03 2017

  MLS: Αγορά 1.200 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,2484 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.098.10 ευρώ, προέβη στις 2/3 η MLS.