Συνεχης ενημερωση

  30/10 2014

  MIG Real Estate: Διάθεση μετοχών από τον κ. Αλέξανδρο Νικολαίδη

  Στη διάθεση 11.215 κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας MIG Real Estate, συνολικής αξίας 34.669,16 ευρώ, προέβη στις 29/10/2014 ο κ. Αλέξανδρος Νικολαίδης.

  15/09 2014

  MIG Real Estate: Πώληση μετοχών από κα Σοφία Κοτσερώνη

  Στην πώληση 11.694 κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας MIG Real Estate, συνολικής αξίας 35.432,82 ευρώ, προέβη στις 10/09/2014 η κα Σοφία Κοτσερώνη.

  14/04 2011

  MIG Real Estate: αγορά μετοχών από την κα Ελένη Πρεκεζέ

  Σε αγορά 10.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 30.201,75 ευρώ, προέβη στις 13/4 η σύζυγος του κ. Ευθύμιου Μπουλούτα, Αντιπρόεδρου - μη εκτελεστικού Μέλους του...

  02/11 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κ. Ευθύμιο Μπουλούτα

  Σε αγορά 2.615 κοινών ονομαστικών μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 10.863,90 ευρώ, προέβη ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας στις 30/10/2009.

  29/10 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κ. Ευθύμιο Μπουλούτα

  Σε αγορά 3.000 μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 12.548,87 ευρώ, προέβη στις 27/10 ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας.

  02/10 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κ. Ευθύμιο Μπουλούτα

  Σε αγορά 3.835 κοινών, ονομαστικών μετοχών της MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ, συνολικής αξίας 15.821,66 ευρώ, προχώρησε στις 01/10/2009 ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Μέλος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού...

  01/10 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κ. Ευθύμιο Μπουλούτα

  Σε αγορά 7.700 μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 31.426 ευρώ, προχώρησε ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας στις 30/9.

  14/09 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κα Σ. Κοτσερώνη

  Σε αγορά 2.092 μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 8.493,52 ευρώ, προέβη η κα Σοφία Κοτσερώνη στις 11/9/09.

  11/09 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κα Σοφία Κοτσερώνη

  Σε αγορά 3.020 μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 12.301,20 ευρώ, προέβη η κα Σοφία Κοτσερώνη στις 10/9.

  10/09 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κα Σοφία Κοτσερώνη

  Σε αγορά 3.730 κοινών, ονομαστικών μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 15.258,40 ευρώ, προέβη στις 9/9 η κα Σοφία Κοτσερώνη.

  09/09 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κα Κοτσερώνη και κο Βολονάση

  Σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της ΜΙG Real Estate, προχώρησαν η κα Σοφία Κοτσερώνη και ο κος Ηλίας Βολονάσης στις 8/9/09.

  02/09 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κ. Ευθύμιο Μπουλούτα

  Σε αγορά 2.405 κοινών, ονομαστικών μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 9.692.15,25, προχώρησε την 1/9 ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας.

  31/08 2009

  MIG Real Estate: Αγορά μετοχών από κ. Α. Νικολαΐδη

  Σε αγορά 785 μετοχών της MIG Real Estate, συνολικής αξίας 3.179,25 ευρώ, προέβη ο κ. Α. Νικολαΐδης στις 28/8.

  29/07 2009

  MIG Real: Αγορές μετοχών από πρόεδρο και εσωτερικό ελεγκτή

  Σε αγορές μετοχών της MIG Real Estate προέβη ο κ. Βολονάσης Ηλίας, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ο κ. Αλέξανδρος Νικολαίδης, εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας στις 24 και 23/7 ...