Συνεχης ενημερωση

  3,3800

  -0,0200 (-0,59%)

  • Άνοιγμα 3,3600
  • Υψηλό 3,4500
  • Χαμηλό 3,3400
  • Όγκος 77.128
  • Τζίρος 262.181 €
  • Πράξεις 218
  08/12 2016

  Ideal: Αγορά 12 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 0,88 ευρώ ανά μετοχή.

  07/12 2016

  Ideal: Αγορά 32 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 0,8988 ευρώ ανά μετοχή.

  01/12 2016

  Ideal: Αγορά 38 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 38 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,88 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 33,44 ευρώ, προέβη στις 30/11 η Ideal,

  30/11 2016

  Ideal: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορά 11 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,88 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9,68 ευρώ.

  23/11 2016

  Ideal: Αγορά 52 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,81 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 42,12 ευρώ.

  02/11 2016

  Ideal: Αγορά 2 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 1,65 ευρώ.

  31/10 2016

  Ideal: Αγορά 28 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 28 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8250 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23,10 ευρώ προχώρησε στις 27 Οκτωβρίου, μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ".

  27/10 2016

  Ideal: Αγορά 69 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,8231 ευρώ ανά μετοχή.

  27/06 2016

  Ideal: Αγορά 10 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 10 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8750 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8,76 ευρώ προχώρησε στις 24 Ιουνίου μέσω της "Εθνικής Π &Κ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ η Ideal.

  24/06 2016

  Ideal: Αγορά 12 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,8750 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10,50 ευρώ.

  22/06 2016

  Ideal: Αγορά 13 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 13 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8762 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης 21ης Ιουνίου μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. ο όμιλος...

  14/06 2016

  Ideal: Αγορά 15 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 15 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,8750 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13,13 ευρώ, προέβη στις 13 Ιουνίου ο όμιλος Ideal, μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής...

  10/06 2016

  Ideal: Αγορά 23 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 23 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,8083 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 18,59 ευρώ, προέβη ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ.

  23/05 2016

  Ideal: Αγορά 34 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 34 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,75 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25,5 ευρώ, προέβη στις 20/5 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  20/05 2016

  Ideal: Αγορά 137 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 137 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7573 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 103,75 ευρώ προέβη στις 19 Μαΐου, μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.", η Ideal.

  18/05 2016

  Ideal: Αγορά 1 ιδίας μετοχής

  Σε αγορά 1 ιδίας μετοχής με τιμή κτήσης 0,77 ευρώ, μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης 18ης Μαΐου ο όμιλος Ideal.

  12/05 2016

  Ideal: Αγορά 159 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 159 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,77 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 122,43 ευρώ προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης 11ης Μαϊου ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, σύμφωνα με...

  09/05 2016

  Ideal: Αγορά 52 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 52 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7650 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 39,78 ευρώ, προέβη στις 6/5 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  06/05 2016

  Ideal: Αγορά 60 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 60 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7650 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 45,90 ευρώ, προέβη στις 5/5 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  26/04 2016

  Ideal: Αγορά 72 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 72 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,79 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 56,88 ευρώ, προέβη στις 25 Απριλίου ο όμιλος Ideal.

  13/04 2016

  Ideal: Αγορά ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 3 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,617 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1,85 ευρώ, προέβη στις 12 Απριλίου, μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.", η Ideal.

  28/03 2016

  Ideal: Αγορά 31 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 31 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,76 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23,56 ευρώ, προέβη στις 24 Μαρτίου η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

  24/03 2016

  Ideal: Αγορά 79 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 79 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,76 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 60,04 ευρώ, προέβη στις 23/3 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  21/03 2016

  Ideal: Αγορά 16 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 16 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11,2 ευρώ προέβη η Ideal μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ.

  17/03 2016

  Ideal: Αγορά 4 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 2,8 ευρώ, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης 16ης Μαρτίου ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ.

  10/03 2016

  Ideal: Αγορά 187 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 187 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 130,9 ευρώ, προέβη ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης,

  09/03 2016

  Ideal: Αγορά 133 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 133 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 93,1 ευρώ προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης 8ης Μαρτίου ο όμιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ.

  08/03 2016

  Ideal: Αγορά 180 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 180 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 126 ευρώ, προέβη στις 7/3 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  07/03 2016

  Ideal: Αγορά 178 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 178 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 124,6 ευρώ, προέβη στις 4/3 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

  07/03 2016

  Ideal: Αγορά 178 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 178 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 124,6 ευρώ, προέβη στις 4/3 η Ideal, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  Ροή Ειδήσεων