Συνεχης ενημερωση

  0,5350

  0,0150 (2,88%)

  • Άνοιγμα 0,5400
  • Υψηλό 0,5400
  • Χαμηλό 0,5350
  • Όγκος 393.791
  • Τζίρος 212.242 €
  • Πράξεις 117
  16/11 2016

  Intralot: Αγορά 5.428 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,0763 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.842,24 ευρώ.

  15/11 2016

  Intralot: Αγορά 8.000 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 1,0769 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.615,00 ευρώ.

  14/11 2016

  Intralot: Αγορά 6.500 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,1046 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.180,00 ευρώ.

  09/11 2016

  Intralot: Αγορά 1.850 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.850 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,1081 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.050,00 ευρώ, προέβη στις 9/11 η Intralot, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  13/10 2016

  Intralot: Αγορά 7.500 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,2653 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.490,00 ευρώ.

  11/10 2016

  Intralot: Aγορά 60.800 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 1,2939 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 78.671,00 ευρώ.

  10/10 2016

  Intralot: Αγορά 35.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,26 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 44.100,00 ευρώ.

  05/10 2016

  Intralot: Αγορά 58.598 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,1645 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 68.235,65 ευρώ.

  04/10 2016

  Intralot: Αγορά 75.172 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 75.172 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1297 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 84.925,20 ευρώ προέβη στις 4/10/2016 μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, η Intralot.

  03/10 2016

  Intralot: Αγορά 72.100 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 1,0949 ευρώ ανά μετοχή.

  23/09 2016

  Intralot: Αγορά 48.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,000 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 48.000,00 ευρώ.

  20/09 2016

  Intralot: Αγορά 44.300 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 44.300,00 ευρώ

  19/09 2016

  Intralot: Αγορά 35.800 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 35.800,00 ευρώ.

  13/09 2016

  Intralot: Αγορά 28.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 28.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 28.000,00 ευρώ προχώρησε στις 13 Σεπτεμβρίου η Intralot, μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.

  12/09 2016

  Intralot: Αγορά 25.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 1,01 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25.250,00 ευρώ.

  27/06 2016

  Intralot: Αγορά 30.000 μετοχών από κ. Α. Κεραστάρη

  Σε αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Intralot, συνολικής αξίας 26.375,25 ευρώ προχώρησε στις 24 Ιουνίου ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

  14/06 2016

  Intralot: Αγορά 21.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 21.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 21.000,00 ευρώ, προέβη στις 14/6/2016 η INTRALOT.

  13/06 2016

  Intralot: Αγορά 30.456 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 30.456 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 30.456,00 ευρώ προέβη στις 13/6/2016 η INTRALOT.

  10/06 2016

  Intralot: Αγορά 37.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 37.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,0092 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 37.340,00 ευρώ, προέβη στις 10/6 η Intralot, μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος. Σύμφωνα με τη σχετική ...

  22/04 2016

  Intralot: Αγορά 29.492 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 29.492 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,0346 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 30.511,76 ευρώ, προέβη στις 22/4 η Intralot, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  21/04 2016

  Intralot: Αγορά 31.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 31.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0175 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.050,00 ευρώ προχώρησε στις 21 Απριλίου η Intralot, μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.

  20/04 2016

  Intalot: Αγορά 28.910 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 28.910 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,0158 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.366,34 ευρώ, προέβη στις 20/4 η Intralot, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  31/12 2014

  Intralot: Αγορά 2.600 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.600 ­ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,064 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.767,00 ευρώ, προέβη στις 31/12/2014 μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.

  30/12 2014

  Intralot: Αγορά 9.000 ­ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.000 ­ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,047 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.420 ευρώ, προέβη στις 30/12/2014, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, η...

  29/12 2014

  Intralot: Αγορά 27.500 ­ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 27.500 ­ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,048 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 28.814,00 ευρώ προέβη στις 29/12/2014 η Intralot.

  23/12 2014

  Intralot: Αγορά 11.000 ­ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 11.000 ­ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,129 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 12.420,00 ευρώ, προέβη στις 23/12/2014 η INTRALOT, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  22/12 2014

  Intralot: Αγορά 13.155 ­ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 13.155 ­ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,113 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.643,25 ευρώ, προέβη στις 22/12/2014 η INTRALOT, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  19/12 2014

  Intralot: Αγορά 90.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 90.000 ­ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,09 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 98.100 ευρώ, προέβη στις 19/12 η Intralot.

  17/12 2014

  Intralot: Αγορά 7.181 ­ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 7.181 ­ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,037 ευρώ ανά μετοχή, και συνολικής αξίας 7.444,43 ευρώ προέβη στις 17/12/2014 η Intralot, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  16/12 2014

  Intralot: Αγορά 53.000 ­ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 53.000 ­ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,014 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 53.760,00 ευρώ, προέβη στις 16/12/2014 η INTRALOT, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.