Συνεχης ενημερωση

  1,3550

  -0,0500 (-3,56%)

  • Άνοιγμα 1,4200
  • Υψηλό 1,4200
  • Χαμηλό 1,3500
  • Όγκος 9.989
  • Τζίρος 13.526 €
  • Πράξεις 37
  28/09 2015

  Ίλυδα: Εξωχρηματιστηριακή αγορά 542.132 ιδίων μετοχών

  Σε εξωχρηματιστηριακή αγορά 542.132 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,51 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 276.487,32 Ευρώ, προέβη στις 30/4 η Ίλυδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  25/09 2015

  Ίλυδα: Με 6,25% η κα Μαρία Παπαδοκωστάκη

  Σε αγορά 312.500 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας Ίλυδα, συνολικής αξίας 15.625 ευρώ, προέβη στις 25/09/2015 η κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη.

  14/09 2015

  Ίλυδα: Αγορά 145.435 ιδίων μετοχών

  Εξωχρηματιστηριακή αγορά 145.435 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 72.717,50 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή από την Ίλυδα.

  06/08 2015

  Ίλυδα: Αγορά ιδίων μετοχών

  Την εξωχρηματιστηριακή αγορά 162.433 ιδίων μετοχών της εταιρείας Ίλυδα, με μέση τιμή κτήσης 0,665 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 108.017,94 ευρώ, γνωστοποίησε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

  04/12 2013

  Ίλυδα: Μεταβίβαση μετοχών από τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη

  Ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Ίλυδα, μεταβίβασε στις 2.12.2013 συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 470.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές...

  21/03 2013

  Ίλυδα: Στις 29/3 τα ετήσια οικονομικά στοιχεία 2012

  Στις 29 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2012 της Ίλυδα, που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

  07/02 2013

  Ίλυδα: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 173.700 μετοχών από τον κ. Β. Ανυφαντάκη

  Σε εξωχρηματιστηριακής μεταβίβαση 173.700 κοινών μετά ψήφου μετοχών της Ίλυδας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,93% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, προς τον υιό του Ιάσωνα Ανυφαντάκη προχώρησε στις...

  06/02 2013

  Ίλυδα: Αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου μετόχων

  Ποσοστό 2,78% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Ίλυδα απέκτησε στις 4 Φεβρουαρίου η Λυδία Ανυφαντάκη του Βασιλείου, πρόσωπο συνδεδεμένο σύμφωνα με το Ν.3340/2005 με τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη του ...

  06/02 2013

  Ίλυδα: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 562.500 μετοχών από τον κ. Β. Ανυφαντάκη

  Σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 562.500 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών προς τις θυγατέρες του Δανάη Ανυφαντάκη και Λυδία Ανυφαντάκη προέβη στις 4/2 ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της...

  20/06 2011

  Ίλυδα: Αγορά μετοχών από κ. Ανυφαντάκη Βασίλειο

  Στην αγορά 3.700 μετοχών της Ίλυδα Πληροφορική, με μέση τιμή κτήσης 0,29 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 1.088,93 ευρώ, προέβη στις 23/5 ο κ. Ανυφαντάκης Βασίλειος.

  07/01 2011

  Ίλυδα: Αγορά 350 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 350 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 0,3000 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 105,00 ευρώ, προχώρησε στις 5/1/2011 η εταιρεία Ίλυδα, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,...

  04/01 2011

  Ίλυδα: Αγορά 1.350 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.350 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 418,50 ευρώ με τιμή κτήσης 0,31 ευρώ, προέβη στις 3/1 η Ίλυδα.

  29/12 2010

  Ίλυδα: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 435 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 170,05 ευρώ με τιμή κτήσης 0,3909 ευρώ, προέβη στις 28/12 η Ίλυδα.

  24/12 2010

  Ίλυδα: Αγορά 800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 800 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 0,4144 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 331,50 ευρώ, προέβη στις 23/12 η Ίλυδα.

  23/12 2010

  Ίλυδα: Αγορά 1.711 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.711 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 0,3994 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 683,30 ευρώ, προέβη στις 22/12 η Ίλυδα.

  17/12 2010

  Ίλυδα: Αγορά 2.110 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.110 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,4481 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 945,55 ευρώ, πορέβη στις 16/12 η Ίλυδα.

  16/12 2010

  Ίλυδα: Αγορά 6.685 ιδίων μετοχών (Ορθή Επανάληψη)

  Σε αγορά 6.685 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,4643 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 3.103,92 ευρώ, προέβη στις 15/12 η Ίλυδα, σύμφωνα με ανακοίνωση ορθή επανάληψη της εταιρείας.

  22/09 2010

  Ίλυδα: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 250 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 67,50 ευρώ, προέβη στις 21/9 η Ίλυδα.

  21/05 2010

  Ίλυδα: Αγορά 18.800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 18.800 ιδίων μετοχών προέβη η Ίλυδα στις 20/05.

  06/04 2010

  Ίλυδα: Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών, προέβη η Ίλυδα την 01/04.

  24/03 2010

  Ίλυδα: Αγορά 15.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 19.950 ευρώ, προχώρησε στις 23/3 η Ίλυδα.

  16/03 2010

  Ίλυδα: Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 25.400,00 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 1,2700 ευρώ ανά μετοχή, προχώρησε στις 15/3/2010 η εταιρεία Ίλυδα Α.Ε. μέσω του μέλους του Χ.Α. Επενδυτική Τράπεζα...

  25/02 2010

  Ίλυδα: Αγορά 20.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 20.000 ιδίων μετοχών προέβη η Ίλυδα στις 24/02.

  12/02 2010

  Ίλυδα: Αγορά 10.320 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 10.320 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 8.978,40 ευρώ προχώρησε η Ίλυδα στις 05/02.

  05/02 2010

  Ίλυδα: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών, αξίας 9.000 ευρώ, προέβη στις 4/2 η Ίλυδα.

  04/02 2010

  Ίλυδα: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 8.960,42 ευρώ, προχώρησε στις 3/2 η Ίλυδα.

  03/02 2010

  Ίλυδα: Αγορά 12.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 12.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Ίλυδα στις 02/02.

  29/01 2010

  Ίλυδα: Αγορά 9.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 9.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 7.380 ευρώ, προχώρησε στις 28/1 η Ίλυδα.

  27/01 2010

  Ίλυδα: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 8.700 ευρώ, προχώρησε η Ίλυδα στις 26/01.

  25/01 2010

  Ίλυδα: Αγορές ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 27.500 συνολικά ιδίων μετοχών προέβη η Ίλυδα στις 19, 21 και 22 Ιανουαρίου.