Συνεχης ενημερωση

  0,4320

  -0,0080 (-1,82%)

  • Άνοιγμα 0,4400
  • Υψηλό 0,4400
  • Χαμηλό 0,4260
  • Όγκος 16.780
  • Τζίρος 7.269 €
  • Πράξεις 35
  26/04 2016

  ΕΛΓΕΚΑ: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου

  Συναλλαγές και μεταβολές ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου ανακοινώνει η ΕΛΓΕΚΑ.

  26/04 2016

  ΕΛΓΕΚΑ: Συνολικά 216.727 μετοχές αγόρασε εξωχρηματιστηριακά η κ. Ε. Σαραφίδου

  Σε εξωχρηματιστηριακή αγορά (μέσω της εταιρείας "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.") 216.727 κοινών ονομαστικών μετοχών της "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.", συνολικής καθαρής αξίας 43.345,40 ευρώ, προχώρησε...

  24/03 2016

  ΕΛΓΕΚΑ: Πρόταση Δ.Σ. στην ΕΓΣ για μη διανομή μερίσματος

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016 ανακοίνωσε η εταιρεία "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία", γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην...

  27/03 2014

  ΕΛΓΕΚΑ: Με 10% στο μετοχικό κεφάλαιο ο κ. Λ. Θεόκλητος

  Τα ποσοστά των κ.κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, Έλλης Δρακοπούλου και Λεωνίδα Θεόκλητου επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΓΕΚΑ ανακοινώνει η εισηγμένη.

  20/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από κ. Ν. Δρακόπουλο

  Σε πώληση 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ελγέκα, συνολικής καθαρής αξίας 180 ευρώ, προχώρησε στις 19/5 ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου.

  19/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από τον κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 1.110 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής καθαρής αξίας 666 ευρώ, προέβη στις 18/5 ο σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Δρακοπούλου Έλλης,...

  18/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από κ. Νικόλαο Δρακόπουλο

  Σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 100 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. συνολικής καθαρής αξίας 60,00 ευρώ προχώρησε στις 17/05/2011 ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου.

  17/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από τον κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 586 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής καθαρής αξίας 351,60 ευρώ, προέβη στις 16/5 ο σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δρακοπούλου Έλλης,...

  16/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από τον κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 4.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής καθαρής αξίας 2.964,00 ευρώ, προέβη στις 13/5 ο σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Δρακοπούλου Έλλης,...

  12/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από τον κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής καθαρής αξίας 3.000,00 ευρώ, προέβη στις 11/5 ο σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Δρακοπούλου Έλλης,...

  11/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 3.150 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ελγέκα, συνολικής αξίας 1.890 ευρώ, προχώρησε στις 10/5 ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος.

  10/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 4.401 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. προχώρησε στις 09/05/2011 ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού...

  09/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από τον κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 950 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής καθαρής αξίας 570 ευρώ, προέβη στις 6/5 ο σύζυγος της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Δρακοπούλου Έλλης,...

  04/05 2011

  ΕΛΓΕΚΑ: Πώληση μετοχών από κ. Δρακόπουλο Νικόλαο

  Σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, προχώρησε στις 3/5 ο κ. Δρακόπουλος Νικόλαος.

  20/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Στο 0,634% το ποσοστό ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,881622 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.262 ευρώ, προέβη στις 19/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  19/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 4.310 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4.310 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,904666 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.899,11 ευρώ, προέβη στις 16/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  16/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 4.370 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4.370 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,917963 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.011,50 ευρώ, προέβη στις 15/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  15/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 4.568 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4.568 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,915473 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.181,88 ευρώ, προέβη στις 14/07/2010 η ΕΛΓΕΚΑ.

  13/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.083 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.083 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,893915 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.543,77 ευρώ, προχώρησε στη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου 2010 η ΕΛΓΕΚΑ.

  13/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.050 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.050 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,900792 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.549,00 ευρώ, προέβη στις 12/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  12/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.084 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.084 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,894296 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.546,60 ευρώ, προέβη στις 9/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  09/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.390 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.390 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,886364 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.777,50 ευρώ, προέβη στις 8/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  08/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.220 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.220 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,874828 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.566,60 ευρώ, προέβη στις 7/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  07/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.130 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.130 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,872144 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 4.474,10 ευρώ, προέβη στις 6/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  06/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.450 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.450 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,882239 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.808,20 ευρώ, προέβη στις 5/07/2010 η ΕΛΓΕΚΑ.

  05/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 5.388 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.388 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,887030 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.779,32 ευρώ, προέβη στις 2/7 η Ελγέκα.

  02/07 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 2.907 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.907 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,851204 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.474,45 ευρώ, προέβη την 1/7 η ΕΛΓΕΚΑ.

  25/06 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 4.838 ιδίων μετοχών στις 24/6

  Σε αγορά 4.838 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,965994 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.673,48 ευρώ, προχώρησε η ΕΛΓΕΚΑ στις 24 Ιουνίου.

  24/06 2010

  Ελγέκα: Αγορά 5.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.500 ιδίων μετοχών προέβη στις 23/06/2010 η ΕΛΓΕΚΑ.

  23/06 2010

  ΕΛΓΕΚΑ: Αγορά 6.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 5.082,75 ευρώ, προέβη στις 22/6 η ΕΛΓΕΚΑ.

  Ροή Ειδήσεων