Συνεχης ενημερωση

  0,0500

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  12/06 2013

  ΔΙΧΘ: Αγοραπωλησία μετοχών από τον πρόεδρο και την Corinthos Holdings

  Σε αγοραπωλησία μετοχών της ΔΙΧΘ προέβησαν στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της εταιρείας και η συνδεόμενη με αυτόν εταιρεία, Corinthos Holdings Limited.

  04/04 2013

  ΔΙΧΘ: Με 25% η Eurobank στα δικαιώματα ψήφου

  Η Eurobank Ergasias που ελέγχεται από την Εθνική Τράπεζα, την 27/3 (λόγω σύστασης ενεχύρου) απέκτησε δικαιώματα ψήφου ανερχόμενα σε 25%.

  21/06 2012

  ΔΙΧΘ: Πώληση μετοχών από κ. Κωνσταντίνο Κόκκαλη

  Στην πώληση 211.525 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, συνολικής αξίας 232.677,50 ευρώ, προχώρησε στις 18/6 ο κος Κωνσταντίνος Κόκκαλης.

  15/03 2012

  ΔΙΧΘ: Με 55,9452% η Tethys Ocean

  Σε πώληση 805.751 μετοχών της ΔΙΧΘ (ποσοστό 2,67%) στην Tethys Ocean BV προέβη στις 13/3 ο κ. Στέλιος Πιτάκας με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να κατέλθει...

  15/10 2010

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κ. Πιτάκα Κωνσταντίνο

  Σε αγορά 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, συνολικής αξίας 300.000 ευρώ, προχώρησε στις 14/10 ο κος Πιτάκας Κωνσταντίνος.

  13/07 2010

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Στο 38,82% η άμεση συμμετοχή του κ. Σ.Πιτάκα

  Στο 38,82% ανέρχεται η άμεση συμμετοχή του κ. Σ. Πιτάκα, μετά την αγορά 40.000 μετοχών της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες στις 28/09/2009.

  21/06 2010

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Πώληση μετοχών από την κα. Παρασκευή Κόγια

  Σε πώληση μετοχών της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες προέβη στις 16 και 18/6 η υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας Παρασκευή Κόγια.

  04/05 2010

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κ. Στ. Πιτάκα

  Σε αγορά 13.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, προέβη η ο κ. Στ. Πιτάκας στις 03/05.

  25/01 2010

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κ. Στ. Πιτάκα

  Σε αγορά 6.364 κοινών ονομαστικών μετοχών της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, συνολικής καθαρής αξίας 9.546 ευρώ, προέβη ο κ. Στέλιος Πιτάκας στις 22/01.

  22/01 2010

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κ. Στ. Πιτάκα

  Σε αγορά 12.160 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 18.804,80 ευρώ, προέβη στις 21/01 ο κ. Πιτάκας Στέλιος.

  23/09 2009

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κο Στέλιο Πιτάκα

  Σε αγορά 51.000 μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, συνολικής καθαρής αξίας 79.560 ευρώ, προέβη ο κος Πιτάκας Στέλιος στις 22/9.

  19/03 2009

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κ. Πιτάκα Στέλιο

  Σε αγορά 50.000 μετοχών της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, συνολικής καθαρής αξίας 43.954,32 ευρώ, προέβη στις 18 Μαρτίου ο κ. Πιτάκας Στέλιος.

  21/01 2009

  Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Αγορά μετοχών από κ. Πιτάκα Στέλιο

  Σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, συνολικής καθαρής αξίας 16.712,88 ευρώ, προέβη στις 20 Ιανουαρίου ο κ. Πιτάκας Στέλιος.